Tefekkür

GALAKSİLER ÂLEMİ- 1

“Muhakkak ki, göklerin ve yerin yaratılışında ve gece ile gündüzün değişmesinde akıl sahipleri için Allah’ın varlık ve birliğine, kudret ve rahmetine işaret eden pek çok deliller vardır. Onlar ki, ayakta iken de, otururken de, yatarken de, daima Allah’ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür ederler. ‘Bunları boş yere yaratmadın, ey Rabbimiz!’ derler. Seni bütün noksanlıklardan tenzih ederiz. Sen de bizi cehennem azabından koru.” (Âl-i İmran Suresi: 190- 194)

Bulutsuz bir gecede gökler âlemine baktığımız zaman, ruhumuzun tâ derinliklerine kadar nüfuz eden bir heyecan ve hayranlık duygularına sebep olan güzel levhaları görürüz. Süreyya Takım Yıldızından burçlar mıntıkasına, parlak yıldızlardan semânın bir başından diğerine uzanan bulut şeklindeki Samanyolu galaksisine kadar görünen bütün gök cisimleri, şairâne bir ruh taşıyan insanlara şarkılar ve şiirler yazdırır. İnanan ya da inanmayan her insan, bu muhteşem tablo karşısında âdeta kendinden geçer.

Nihayetsiz ilmiyle uçsuz bucaksız kâinatın plan ve programını çizen ve sonsuz kudretiyle o planı hayata geçirip âlemi yoktan var eden Cenab-ı Hak, iktibas ettiğimiz ayetler gibi nice ayetlerle nazarımızı onlara çevirmekte ve ibret nazarıyla bakıp kudret ve azametini anlamaya bizleri dâvet etmektedir.

Bir gün Sevgili Peygamber Efendimize (asm) “Allah’ın ilk yarattığı şey nedir?” diye soruldu. Cevabında “Rabbimin ilk yarattığı şey benim nurumdur.” dedi. İşte, o nurdan dev bir kozmik  çorbayı andıran macun gibi ilk maddeyi yaratan Cenab-ı Hak, Celal ile tecelli ederek yedi kat gökleri ve yeri yarattı. Önce bitişik halde olan yer ve göğü birbirinden ayırt etti. “Gökler ve yer bitişik iken, Biz onları birbirinden ayırdık.” (Enbiya Suresi: 30) ayeti bu hakikati beyan eder.

1970 yılının başlarında ortaya atılan ve halen geçerliliğini koruyan “Büyük Patlama” teorisiyle, fenlerin izahı ile dinimizin açıklaması örtüşmektedir. O büyük patlamayla sürekli birbirinden uzaklaşan kâinatın maddesi, kâinatın da  sürekli genişlediğinin bir ifadesidir. “Biz kâinatı devamlı genişletmekteyiz.” mealindeki ayet bu hakikate işaret etmektedir. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap