Hayat

DÜNYA KAVGA ETMEYE DEĞMİYOR

Reklam

İnsanlık tarihi fitneler, fesatlar, ihtilâl ve savaşlarla doludur. O fitne ve savaşlara sebebiyet verenler ve dünyaya hâkim olma iddiasında olanlar bu gün dünyada değiller. Toprağın altında ve berzah âleminde hesap vermekle meşguller.

Hayattayken azamet ve kibirlerinden yanlarına yaklaşılamayan Nemrutlaşmış ve Firavunlaşmış olan bu insanlar, hor ve hakir bir halde Cehennemin en altında azap çekmekle meşguller.

Gerçekleri gören hakikat adamlarından biri olan Hâfız-ı Şirazî demiş: “Dünya öyle bir meta değil ki, bir nizaa değsin.” Bediüzzaman da ilâve ediyor “Çünkü, fâni ve geçici olduğundan kıymetsizdir. Koca dünya böyle ise, dünyanın cüz’i işleri ne kadar kıymetsiz olduğunu anlarsın.”

Hem Hafız-ı Şirazî demiş: “İki cihanın rahat ve selâmetini iki harf tefsir eder, kazandırır: Dostlarına karşı mürüvvetkârâne muaşeret ve düşmanlarına sulhkârâne muamele etmektir..”

Bahsi geçen hakikat devletler çapında olduğu gibi, cemaatler ve kişiler arasında dahi geçerlidir. Zira, dünyanın fâni oluşu, her şeyi zamanla hiç hükmüne getirmektedir. Onun için, dünya hiç bir cihetle kavga etmeye değmiyor.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap