Hayat

ÜSTÜNLÜK MEYLİNİN ZARARLARI

Risale-i Nur mesleğinin en temel vasıflarından biri, Allah’ın rızasını esas maksat yaparak tam ihlâsı kazanmaktır. Bunu önceleyen dâvâ adamlarının semtine, başkalarına üstün gelmek arzusu yaklaşamaz ve yaklaşmamalıdır. Kendinden daha kuvvetli ve gayretli omuzların, bu kudsî hizmetin altına girdiğini gördükçe, kıskanmak şöyle dursun, bilâkis memnun olmalı, hatta iftiharla Allah’a şükretmelidir. Çünkü, aynı maksada hizmet edenler birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısıdırlar. Birbirinin eksiğini ve noksanını ikmal ederler.

Şu üç günlük dünyada başkalarına üstün olsan ne olacak, olmasan ne olacak? Hem üstünlük, Allah katında takva ile ölçülür, başka meziyetlerle değil. “Allah katında en makbulünüz, Ondan en çok korkanınızdır.”ayetiyle, “Ne Arab’ın Acem’e, ne Acem’in Arab’a üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir.”hadis-i şerifi ölçüyü tespit etmiştir. Küçük büyük her türlü günahlardan uzak durmak, hatta şüpheli şeylere bile hassas davranmak, insanı makbul ve üstün kılan esaslardır.

Emsaline üstün gelmek veya öyle görünmek sevdasında olanlar, meşveret zeminlerinin en problemli adamlarıdır. Bu tip insanlar, kendi fikirlerini herkesten isabetli gördüklerinden, başkalarına itibar etmezler. Daima kendilerini haklı, diğerlerini hatalı zannederler. Kendi görüşünü kabul ettirmek için, istibdat ve tahakküme sarılırlar. Hatta kendi fikri kabul görmediği zaman, meşveretin aldığı karara sahip çıkmazlar ve pasif direnişe geçerler. Meşveret, teferruatttaki uygulamalar için yapılır. Risale-i Nur mesleğinin en temel prensipleri zaten bellidir. Meşveret adı altında onları değiştirmeye kalkmak zaten olmaz. Olsa bile anlamı olmaz. Zira bir nevi intihardır. O halde, her halükârda meşverete uyulmalıdır. Buna kanaat etmeyenler, intizam ve insicamı bozar ve arzu edilen hizmet neticeleri de görünmez olur. Bakın, bir tek üstünlük meyli nerelere kadar tesir ediyor ve ne kadar olumsuz sonuçlara sebep oluyor!

Bu bakımdan, halis bir Kur’an hizmetkârı olarak, tam bir ihlâs, mahviyet, tevazu, terk-i enâniyet, uhuvvet ve tesanüt esaslarına riayet ederek, son nefese kadar bu mukaddes hizmette istihdam olunmayı Cenab-ı Haktan talep etmek, en önemli dualarımızdan biri olmalı. Bu hayat nasıl olsa geçer. Önemli olan, onu Allah’ın rızası dairesinde geçirebilmektir, vesselam.

asyanur.info       samicebeci.net

.

Reklam

Yorum Yap