Siyaset

DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ- 1

Reklam

İnsanlık tarihi boyunca uğrunda çok kanlar dökülerek ve çok mücadeleler verilerek elde edilen cumhuriyet kavramının, içini dolduran değerler manzumesi olan demokrasi; insanlığın ulaşabildiği en mütekâmil ve insan aklının ürünü olan bir hayat nizamı, hayat felsefesi ve yaşama biçimidir.

Hakkında çok şeyler söylenen ve makaleler yazılıp kitaplar neşredilen demokrasi bir ideoloji değildir. İnsana ve kâinata dair bir teori sunmayan, belli bir fikir ve ideolojiyi dayatmayan demokrasi geleneği, belli inanç ve hayat tarzlarını kendileri seçmiş kişi ve grupların, aynı vatan sınırları içinde, inanç ve hayat tarzlarını hür ve özgür biçimde yaşamalarına fırsat ve imkân tanıyan, karşılıklı saygı ve hoşgörü atmosferinde emniyet ve huzuru sağlayan ortak bir payda ve zeminin adıdır.

Böylesine engin bir müsamahayı topluma kazandıran ve hiç bir fikir ve ideoloji ile özdeş olmayıp, hepsine eşit mesafede kalarak, bütün inanç ve görüşleri kucaklayan; hür fikirlere ve hür teşebbüse zemin hazırlayan bir hayat tarzını gerçekleştirmek için devletin organize edilmesinin ifadesidir demokrasi.

Demokrasilerde millet hâkim, devlet hizmetkârdır. Devletin milleti yerine, milletin devleti temel kavramdır. Demokratlık ve hürriyet-i vicdan bu hakikate dayanır. İslâm dininde ise, bu hakikati “Bir kavmin efendisi, ona hizmet edendir.” anlamında “Seyyid-ül kavmi hadimühüm.” hadis-i şerifi ifade eder. Emreden ve hükmeden devlet yerine, hizmet eden ve vatandaşlarının işlerini kolaylaştıran devlet mantığı vardır. “Hâkimiyet, kayıtsız şartsız milletindir.” cümlesi, içi boş bir slogandan ibaret değildir demokrasilerde.

Tam ve ileri demokrasiye sahip olan demokratik bir cumhuriyet idaresinde, ülkenin emniyet güçleri ve silahlı kuvvetleri, sivil idarenin emrindedir. Doğrudan veya dolaylı yoldan ordunun gölgesi, sivil otoritenin üstünde görülmez. Muhtıra ve darbe sözcüklerine orada rastlanılmaz. Sivil iktidarlar, halkın hür iradesiyle iş başına getirilir ve beğenilmiyorsa yine milletin hür iradesiyle iktidardan uzaklaştırılır. Bu el değiştirmede ne kan, ne kin, ne entrika ve ne de kavga olmaz. İktidarı başarı ile yönetecek olan gelir, yapamayan da gider. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube- Sami Cebeci videoları)  (Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap