Siyaset

MÜSLÜMAN TÜRKİYE

26 Ağustos 1071 tarihinde bir Cuma günü, Anadolu kapılarını Müslüman Türklere açan Selçuklu sultanı Alpaslan, bu vatan topraklarının bin yıldır Müslümanlara mekân olmasını sağlamış ve bu mutlu tablonun kıyamete kadar devam etmesinin tohumlarını atmıştır.

Yaşadıkları asırların eli kanlı vahşi ve zalim deccalları olan Cengiz Han ve Hülagu’nun liderliğindeki çapulcu Moğol sürülerinin istilası ve medeniyet âlemini yakıp yıkmalarıyla, kurdukları medeniyetleriyle Anadolu’ya damgasını vuran Selçuklular tarih sahnesinden çekilirken, yere düşmesi mümkün olmayan İslâm ve istiklâl bayrağını Osmanlılar ele aldı.

444 Çadırıyla gelip, Söğüt kasabasının Domaniç Yaylasına yerleşen bu bahadır insanlar, önceleri Selçuklunun uç beyliği iken, çok kısa bir zamanda genişleyerek, zeval bulan Selçuklunun yerini doldurdu.

Anadolu’nun çeşitli bölgelrinde müstakil beylikler halinde bulunan Müslüman Türk kimliğini, zamanla hâkimiyetleri altına alıp birleştiren ve Balkanlar’dan Ortadoğu’ya, Kuzey Afrika sahillerinden Asya’ya kadar geniş bir dünya coğrafyasına mührünü vuran ve 22 milyon kilometrekarelik bir sahada hükümranlığını asırlarca sürdüren ve nihayet İstanbul’u da fethederek Bizans İmparatorluğuna son verip yeni bir çağ açan Osmanlı Devleti, ilk başta küçük bir çekirdek hükmünde iken, zamanla ulu bir çınar haline geldi.

Allah’ın adını yüceltmek ve İslâm dinini bütün dünyaya yaymak ve duyurmak için bütün güçlerini ortaya koyan ve bu uğurda candan ve cihandan vazgeçen şanlı ecdadımızın, toprak elde etmek gibi bir niyetleri ve gayretleri yoktu. Zira, öyle bir şeye muhtaç değildiler. Bütün niyet ve hedefleri, Allah’ın rızasını kazanmak yolunda İslâm dinini yüceltmek, yaymak ve yaşatmaktı. Böylece, insanlığın hem dünya hem de âhiret saadetlerini temin etmekti.

Böylesine ulvî ve yüce olan bir idealin takipçisi olan Osmanlı, “Her kemâlin bir zevali vardır.” kaidesiyle tarih sahnesinden çekilirken, onun bıraktığı vatan toprakları üzerinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti kurulurken, yine aynı gayeleri hedeflemiş ve “Bu devletin dini, din-i İslâmdır.” kaydını anayasanın 2. maddesine koymakla, Müslüman bir milletin, Müslüman bir devleti olduğunu herkese ilân etmiş ve kanunla belgelemiştir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap