İslam ve Kur'an

ÇOK ÖNEMLİ İKİ HAKİKAT- 1

Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimiz (asm), yirmi üç sene süren peygamberlik dönemi boyunca çok büyük sıkıntı, meşakkat, eza ve cefalara muhatap oldu. Bedir, Uhud, Hendek ve Huneyn gibi savaşlar yapmak durumunda kaldı. Bu savaşlarda çok güzide sahabelerini şehit verdi. Kur’an-ı Kerim’e sözle mukabele edemeyen düşmanları, maddi savaşlarda da acı mağlubiyeti tattılar. Her şeye rağmen nihayetinde İslâm dini galip geldi. Peygamber Efendimizin (asm) mücadelesi zaferle sonuçlandı.

Böylesine zahmet ve meşakkatler içinde geçen İslâm dinini tebliğ hizmetine karşılık  “Dedi ki: Vazifem karşılığında sizden bir ücret istemiyorum. Sizden istediğim ancak akrabaya sevgi ve Ehl-i Beytime muhabbettir.” Şura Suresi: 23) ayetin fermanıyla haber verilen bu hakikati teyit eden bir hadis-i şerifte “Size iki şey bırakıyorum, onlara temessük etseniz (sımsıkı sarılsanız) necat  bulursunuz. Biri Kitabullah (Kur’an), diğeri Ehl-i Beytimdir.” Çünkü, Sünnet-i Seniyenin menbaı ve muhafızı ve her cihetle iltizam etmesiyle mükellef olan Âl-i Beyttir. İşte bu sırra binaendir ki, Kitap ve Sünnete ittiba ünvanıyla bu hakikat-i hadisiye bildirilmiştir. Demek, Âl-i Beytten vazife-i risaletçe muradı, Sünnet-i Seniyesidir. Sünnet-i Seniyeyi terk eden, hakiki Âl-i Beytten olmadığı gibi, Âl-i Beyte hakiki dost da olamaz.” (Lem’alar s. 44)

Bahsi  geçen hakikatler muvacehesinde, Allah Resulünün (asm) geride bıraktığı iki şeyden biri, Allah’ın kitabı Kur’an, diğeri de Ehl-i Beyte muhabbet adı altında Sünnet-i Seniyesidir. Müslümanlar bu iki hakikate sımsıkı bağlı kaldıkça, dünya ve âhirette necat ve kurtuluşa ererler. Zaten tarih de buna şahittir. Ne zaman Müslümanlar dinlerine hakkıyla sahip çıkmışsa maddi ve manevi yükselmişler. Ne zaman ellerini gevşetmişlerse o nispette maddi ve manevi gerilemişlerdir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap