Hayat

ÇOCUĞUN İLK ÖĞRETMENİ ANNEDİR

Bediüzzaman der ki: “İnsanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, onun validesidir. Ben bu seksen sene ömrümde, seksen bin zatlardan ders aldığım halde, kasem ediyorum ki, en esaslı ve sarsılmaz ve her vakit bana dersini tazeler gibi, merhum validemden aldığım telkinat ve manevi derslerdir ki, o dersler fıtratımda, âdeta manevi vücudumda çekirdekler hükmünde yerleşmiş. Sair derslerimin o dersler üzerine bina edildiğini aynen görüyorum.” (Lem’alar s. 462)

Evet, anne ve baba tarafından ciddi bir dinî terbiye ve eğitim çocuklara verilmeli ki, vefatlarından sonra da, onların amel defterlerine çocukları sayesinde hayır ve hasenatlar ve nurlar yağsın. Anne ve babasını dindar olarak örnek göremeyen çocuklar, alabildiğine dine yabancı olmaktadırlar. Zamanında yeterli bir İslâm bilgisi ve eğitimi almayan bir gencin, sonradan  dinî bilgi alması, yabancı bir gence din anlatmak gibi zor olmaktadır.

Fen ilimlerini öğrenmek, din ilimlerini öğrenmeye mani olmamalıdır. Oğlum paşa olsun, profesör olsun diye onu dinden uzak tutmak, dünya hayatındayken bile başa belâ olmasına sebep olmaktadır.

Bir anne, otuz beş yaşındaki oğlunu sabaha karşı üçte telefonla arar. Adam annesini “Bu saatte neden beni rahatsız ettin, sabahleyin arasaydın ya!” diyerek hiddetle azarlar. Annesi “Otuz beş sene  önce, aynı saatte, sen de beni rahatsız etmiştin. Doğum günün kutlu olsun, oğlum.”der ve göz yaşlarıyla telefonu kapatır.

Anne ve babasına sitem edip azarlayan evlatlara sahip olmamak için, onlara zamanında yeterli İslâm bilgisi ve terbiyesi verilmelidir.

Cenab-ı Hak “Mal ve evlatlarınız sizin için bir fitne ve imtihan vesilesidir.”buyurmaktadır. Allah kimseyi evlatları yüzünden çok şiddetli imtihanlara tâbi tutmasın. Hazret-i Âdem (as) hem katil hem de maktul olan Kabil ve Habil’in babasıydı. Hazret-i Nuh’un oğlu olan Kenan, kâfir olarak Tufan olayında boğulmuştu.

“Karşımda büyük bir yangın var.  İçinde evladım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum.”diyen Bediüzzaman’ın gayretini rehber edinmemiz lâzım. Gençlik hizmetlerine çok önem veren merhum Zübeyir Ağabey, elinde Cevşen okuyarak yakındaki okulların etrafında dolaşır, gençlerin kurtulmaları için dualar edermiş. O okullardan da, nice kahraman ve faal Nur Talebesi gençler yetişmiştir.

asyanur.info  Samicbeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap