Hayat

MİLLET BİRLİĞİNİN ÇİMENTOSU

Toplum mühendisliği projeleriyle bütün bir milleti tepeden tanzim etme gayretkeşliğine karşı, tamirle vazifeli bir cereyan olarak ortaya çıkan Risale-i Nur hareketi, hiç bir zaman zorlama bir yolu tercih etmedi.

Milletin imanını kurtarmayı ve kuvvetlendirmeyi asıl maksat yapan bu hareket, fertten cemiyete giden bir ıslah metoduyla, fıtrî seyri içinde toplumun aslına, özüne ve köklerine dönmesini ve sahiplenmesini tercih etti.

Hiç de kolay olmayan ve bin bir çeşit zulüm, işkence, takip, tevkif, fitne ve entrikalara muhatap olan bu cereyan, zor olan imar, inşa ve tamiri esas aldı. Öyle zamanlar oldu, toptan imha edilmek gibi durumlarla karşı karşıya kaldılar. Ama hiç bir zaman ne devlete ve ne de millete küsmeyi akıllarından bile geçirmediler. Her zaman ve zeminde müspet hareket etmeyi vazgeçilmez bir hizmet felsefesi saydılar.

Bu yüzden milletin birlik ve beraberliğinde, asâyiş ve emniyetin tesisinde büyük pay sahibi oldular. Şimdiye kadar hiç bir Nur Talebesinin huzur ve güveni bozacak hiç bir yanlış hareketine şahit olunmadı ve bundan sonra da olmayacak. Çünkü, Risale-i Nur’un verdiği ders ve terbiye buna mânidir.

Radikal İslâm veya siyasal İslâm cereyanlarıyla hiç bir alâkası olmayan ve millet fertlerinin, mensubu olduğu dinini samimi bir şekilde yaşamasını hedefleyen ve tahkiki iman derslerini neşrederek ebedi hayatların kurtulmasını gaye edinen Nur Hareketi, Batı standartlarında bir demokrasiyi ve temel hak ve hürriyetlerin hayata geçmesini İslâm adına ısrarla savunur. Demokratik değerlerle içi doldurulmuş bir cumhuriyet yönetimini din namına müdafaa eder. Millet içinde var olan farklılıkları zenginlik olarak görür. Herkesi ve her kesimi olduğu gibi kabul eder ve saygı duyar. Kendi kimlik ve kişiliğindeki dik duruşunu muhafaza ederken, diğer kimliklerin varlığı onu rahatsız etmez.

Bu ve buna benzer özellikleriyle, müspet bir yapının sahibi olan Nur Hareketi ve Nur Talebeleri, millet birliğinin çok önemli bir çimentosudur. Millet ve devlet nezdinde problemli bir cemaat olmamak, onların en öncelikli hizmet ve karakterleridir. İşin özü budur ve bunun dışında başka şeyler aramak beyhude bir çaba olur.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap