CENNETİN SÜSLERİ VE GİYSİLERİ
Ahiret

CENNETİN SÜSLERİ VE GİYSİLERİ

İnsan güzelliğe aşık bir varlıktır. Daima her şeyin en iyisini, en güzelini ve en mükemmelini ister. Süslü ve ziynetli şeyleri arzu eder. İnsaniyete lâyık bir şekilde yaşamak ister.

Bir gün sahabelerinden birisinin parmağında altın bir yüzük gören Sevgili Peygamberimiz (asm) “Parmağında cennet ehlinin ziynetini görüyorum.”der. Allah Resulü (asm) bundan razı değil diye o yüzüğü çıkarır ve demirden bir yüzük takar. Onu o halde gören Peygamber Efendimiz (asm) bu sefer “Sende cehennem ehlinin ziynetini görüyorum.”diye ikaz eder. O sahabe “Ya Resülullah! Alyın yüzük taktım razı olmadınız. Demirden yüzük taktım ona da razı olmadınız. O halde ne takayım?”diye sorar. Allah Resulü (asm) “Bu dünyada ümmetimin erkeklerine helâl olan ziynet gümüştür.”der.

Yine bir gün mescid-i saadette minbere çıkan Sevgili Peygamberimiz (asm) elinde altın ve ipeği tutarak “Bu ikisi, bu dünyada ümmetimin erkeklerine haramdır.”ferman eder. Kadınlara helâl olan ve erkekte gurur ve kibre sebep olan altın ve ipek, cennet ehlinin tamamının ziynetlerindendir.

Kur’an-ı Kerimin 76. suresi İnsan Suresidir. 12. ayetten 23. ayete kadar cennet giysilerinden, ziynet ve içeceklerinden haber verir. İman eden ve salih amel işleyen müminlerin mükâfatlarından bahseder. “Sabretmelerine karşılık onlar, cennetle ve ipek elbiselerle mükâfatlandırılır. Orada koltuklara kurulurlar; ne yakıcı bir sıcak, ne de dondurucu bir soğuk görmezler. Cennet ağaçlarının gölgesi üzerlerine düşmüş, meyveleri ise emirlerine sunulmuştur. Etraflarında gümüş kadehler ve billûr sürahiler dolaştırılır. Onlar gümüş beyazlığında kaplardır ki, sâkiler onları herkesin iştahına göre doldurur. Orada onlara ‘Zencebil’ katılmış şerbetlerle dolu kadehlerden içirilir. O zencebil bir pınardan çıkar ki, adına selsebil denilir. Etraflarında ebediyen yaşlanmayacak çocuklar dolaşır; onları gördüğünde saçılmış inciler sanırsın. Nereye baksan bir nimet ve büyük bir mülk görürsün. Üzerlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır ve gümüş ziynetlerle süslenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirir. İşte bu size mükâfattır, gayretiniz boşa gitmemiş, böylece karşılık görmüştür.”

Evet, dünyevi akıl terazisiyle tartılamayacak kadar sonsuz nimetler, ziynet ve giysiler cennet ehlini beklemektedir. Ancak oraya lâyık olmak ve gereğini yapmak şartıyla.

www.asyanur.info

Reklam

Yorum Yap