CENNETİN HURİ VE GILMANLARI
Ahiret

CENNETİN HURİ VE GILMANLARI

Kur’an-ı Kerimin sadece bir ayetinde geçen “Gılman”tabiri vardır. Tur Suresi 24.ayetinde “Etraflarında, sedeflerinde saklı inciler gibi tertemiz gılmanlar dolaşır.” Sözlükte “Çocuk, bıyığı yeni terlemiş genç, hizmetçi”anlamına gelen gulam kelimesinin çoğulu olan gılman, anlaşıldığı kadarıyla, Allah’ın mümin kulları için özel yarattığı ve vazifesi sadece hizmetkârlık olan cennet gençleridir. Onlar cennet ehline yiyecek ve içecek sunarlar ve bu vazifeyi görmekle mutluluk duyarlar.

Huriler ise, Rahman-ı ZülCemalin mümin erkekler için cennette özel yarattığı ve dünyadan gitme kadınların emrine verdiği çok güzel cennet kadınlarıdır. Bir çok ayet onlardan bahsetmekte ve onları tarif etmektedir. Genel olarak “İri gözlerinin beyazı saf, siyahı koyu, gümüş berraklığında beyaz tenli kızlar.”olarak anlatılan huriler “Erkeklerine düşkün, başkalarında gözü olmayan, kimse tarafından dokunulmamış, inci tenli, yakut yanaklı, yaştaş genç kızlar”tarzında muhtelif ayetlerde tanımlanır. O kadar güzel yaratılmışlardır ki, hadis-i şerifte “Huriler yetmiş elbiseyi giydikleri halde, bacaklarındaki kemiklerin ilikleri görülür.”denilmiştir. Bu hakikati tefsir eden Bediüzzaman Hazretleri “İnsanın ne kadar hüsünperver ve zevkperest ve ziynete meftun ve cemale müştak duyguları ve hasseleri ve kuvaları ve lâtifeleri varsa, umumunu memnun edip doyuracak ve her birisini ayrı ayrı okşayıp mes’ut edecek maddi ve manevi her nevi ziynet ve hüsn-ü cemale huriler camidirler. Demek, huriler cennetin aksam-ı ziynetinden yetmiş tarzını, bir tek cinsten olmadığından birbirini setretmeyecek surette giydikleri gibi, kendi vücutlarından ve nefis ve cisimlerinden, belki yetmiş mertebeden ziyade ayrı ayrı hüsün ve cemalin aksamını gösteriyorlar. “Orada canların çekeceği, gözlerin zevk alacağı her şey vardır.”ayetinin hakikatini gösteriyorlar.” (Sözler s.813)

Ancak dünyadan gitme saliha kadınlar, salih amellerinin farkından dolayı daha güzel olarak yaratılacak ve eşlerine ebedi hayat arkadaşı olarak sunulacaklardır.

www.asyanur.info

Reklam

Yorum Yap