CENNET ÇOK GÜZEL FAKAT YOLU ÇETİN
Ahiret İman ve İbadet

CENNET ÇOK GÜZEL FAKAT YOLU ÇETİN

Hazret-i Ebu Hureyre’den (r.a.) rivayet edilen bir hadis-i şerife göre: “Cenab-ı Hak, cenneti yarattığı zaman, Hazret-i Cebrail’e (as) cenneti gösterdi. Cennetin güzellikleri karşısında ‘Ey Rabbim! Senin izzetine yemin ederim ki, Senin kulların burayı görseydi, hepsi buraya gelmek için her türlü gayreti gösterirlerdi.’dedi. Sonra ona, cennete giden yollar gösterildi. Nefsin hoşuna gitmeyecek şeylerle donatılmıştı. Hazret-i Cebrail (as) ‘Ey Rabbim! Buraya Senin çok az kulların gelebilir.’dedi. Sonra ona cehennem gösterildi. Hazret-i Cebrail (as) dehşete kapıldı. ‘Ey Rabbim! Senin kulların burasını görseydi, buraya gelmemek için her türlü gayreti gösterirlerdi.’ dedi. Sonra cehenneme götüren yollar gösterildi. Nefsin hoşuna gidecek her türlü cazip şeyler o yollara serilmişti. Hazret-i Cebrail (as) ‘Ey Rabbim! Senin kullarından pek azı buraya girmektan kurtulabilir.’ dedi.”

Evet, cennet tarifi mümkün olmayacak kadar güzelliklerle dolu bir saadet menzili iken, ona götüren yollardaki zahmet ve meşakkatlere tahammül etmeyenler kaybedecek. Cehenneme götüren yolların cazibesine kapılanlar da oraya girmekten kendilerini kurtaramayacaklardır. Dünya ateşinden iki yüz defa daha şiddetli olduğu haber verilen cehennem azabı hakkında yüzlerce Kur’an ayeti vardır. Bunun hiç şakası yoktur. Cehennem bir masal ve efsane değildir. Bilâkis gerçeğin tâ kendisidir. Örnek olarak Fâtır Suresi 37. ayetin meali şöyledir: “Onlar cehennemde ‘Ey Rabbimiz! Bizi buradan çıkar ki, dünyada iken işlemekte olduğumuz amellerden başka salih ameller işleyelim.’diye bağrışırlar. Onlara şöyle denilir: ‘Sizi, düşünüp öğüt alacağı kadar yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti. Öyle ise tadın azabı. Çünkü, zalimler için hiç bir yardımcı yoktur.”denilecek.

Evet, cennet akıl ve hayale gelmedik derecede güzelliklerle dolu bir âlem fakat yolu çok çetin ve zahmetli. Cehennem ise, azabı hesap edilemeyecek kadar çok dehşetli fakat oraya götüren yollar çok kolay ve nefse uygun. İnsan ise, bu iki yoldan birisini tercih etmekle iradesi serbest bırakılmış bir varlık. Seçim kendisine ait. Cenab-ı Hak, bizleri cennet tarafını ve ona götüren yolları seçen bahtiyar kullarına dahil etsin,âmin.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap