İman ve İbadet

ALLAH’IN RAZI OLDUĞU MÜMİNLER TOPLULUĞU- 2

(Dünden devam)

Yüce Allah, kaybettiği kullarını onlardan daha fazla kazanmak istemektedir. Ancak, her şeye rağmen inkâr ve isyanda devam ve ısrar edenlere Allah’ın rahmeti ulaşmaz. Bunun sonucuna ise, insan katlanmak durumundadır.

Bu dünya hayatında insanın en son ulaşması gereken hedefi, Allah’ın rızasına mazhar olmasıdır. Cennete kavuşmak ve cehennemden kurtulmak bile bu hedefin gerisinde kalır. Onun için merhum Yunus Emre “Cennet cennet dedikleri, üç beş saray ile üç beş Huri./ İsteyene ver Sen onu, bana Seni gerek Seni.” demiştir. Bu ifadelerle cenneti küçümsemek değil, Allah’ın rızası yanında cennet ne ki, mânâsı saklıdır. Zaten, Allah’ın rızası kazanılırsa, hem cennete kavuşmak hem de cehennem ateşinden kurtulmak mümkün olur.

Cenab-ı Hak, kendilerinden razı olduğu müminler topluluğunun vasıflarını Kur’an-ı Kerim’in muhtelif sure ve ayetlerinde tarif etmektedir. Onlardan birisi de 23. sure olan  Mü’minun Suresidir. Bir gün Sevgili Peygamberimiz (asm) Mü’minun Suresinin ilk on ayetini okuyarak “Kim bu on ayetin hükmünü yerine getirirse cennete girer.” buyurdu. Bu on ayet müminler topluluğunun vasıflarını sıralamaktadır.

“Müminler kurtuluşa ermiştir, umduklarına kavuşmuşlardır. Onlar namazlarını Allah’tan korkarak, hürmet ve tevazu içinde ve tâdil-i erkân ile kılarlar. Onlar dünya ve âhiretlerine faydası dokunmayan her türlü şeyden yüz çevirirler. Onlar nail oldukları her türlü nimetin zekâtını aksatmadan verirler. Onlar namuslarını korurlar. Ancak hanımlarına ve cariyelerine müstesna. Bunlarla olan yakınlıklarından dolayı kınanmazlar. Kim helâl sınırını aşarak bundan ötesine geçmek isterse, işte öyleleri haddini aşmış olanlardır. O müminler ki, Allah’a ve kullara karşı olan emanet ve mes’uliyetlerini yerine getirirler ve sözlerinde dururlar. Onlar namazlarını devamlı olarak, vaktinde ve şartlarına riayet ederek kılarlar. İşte onlar, vârislerin ta kendisidir. Onlar, Firdevs cennetine vâris olurlar. Onlar, orada ebedi olarak kalacaklardır.”

Cenab-ı Hak, bahsi geçen surede tarif ettiği ve gereğini hakkıyla yerine getiren kullar arasına hepimizi dahil etsin ve razı olduğu müminler topluluğuna rahmetiyle katsın, amin.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap