İnsan Ve Toplum

TAKVA ZIRHI VE GÜNAHLAR- 2

Sosyal hayatın içinde yaşayan ve bin cihetten günahların insanı sardığı bir zamanda, Nur Talebelerinin nasıl kurtulacaklarını ve ehl-i saadet olacaklarını hayretle karşılayan Bediüzzaman Hazretlerine şu müjde ihtar edilir: “Risale-i Nur’un hakiki ve sâdık şakirtlerinin mabeynlerindeki (aralarındaki) düstur-u esasiye olan iştirak-i a’mal-i uhreviye (âhiret işlerinde şirketleşme) kanunuyla ve samimi ve halis tesanüt sırrıyla her bir halis, hakiki şakirt, bir dil ile değil, balki kardeşleri adedince diller ile ibadet edip istiğfar eder. Bin taraftan hücum eden günahlara, binler dil ile mukabele eder. Risale-i Nur dairesinde sadâkat ve hizmet ve takva ve içtinab-ı kebair derecesiyle o ulvi ve külli ubudiyete sahip olur. Elbette bu büyük kazancı kaçırmamak için takvada, ihlâsta, sadâkatte çalışmak gerektir.” (Kastamonu Lâhikası s. 124)

Takva, küçük büyük bütün günahlardan âzamî derecede kaçınmak, Allah’ın haram kıldığı, yasak ettiği her şeyden uzak durmak demektir. “Allah katında en kerim olanınız, Allah’tan en çok korkanınızdır.” ayeti, Allah korkusuyla her türlü günahlardan uzak duran takva ehli müminlere işaret etmektedir. “Ne Arabın aceme (Arap olmayana) ve ne de acemin Araba üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir.” buyuran Sevgili Peygamberimiz de (asm) bu ayeti izah etmektedir.

Takva, müminin günahlara karşı en büyük zırhı ve kalkanıdır. “Risale-i Nur şakirtleri bu zamanda en mühim vazifeleri, tahribata ve günahlara karşı takvayı esas tutup davranmak gerektir.” (Kastamonu Lâhikası s. 206) diyen Bediüzzaman’ın bu ikazı çok önemli olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Bunun temin edilmesi de, Nur Risalelerini devamlı okumak, Büyük Cevşen ile bağımızı muhafaza etmek ve şahs-ı manevi ile birlikte hareket etmekle mümkün olur.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap