Ehl-i Sünnet Vel Cemaatin ifrat ve tefritten uzak itidalli ve istikametli olan Ehl-i Beyt sevgisine bedel, Âl-i Beyte muhabbet dâvâsında bulunan bir kısım Aleviler, Ehl-i Sünnetin tam tersine hem farzları…

Ehl-i Beyt, Hazret-i Muhammed’in (asm) evine mensup olanlara verilen bir isimdir. Özellikle Âl-i Abâ olarak tanımlanan ve onların soyundan gelenlere izafe edilen bir semboldür. Hazret-i Peygamber Efendimiz (asm) bir gün…