Anadolu Seyahat Notları

POTANSİYEL GÜCÜ TAM KULLANMAK- 1 (HATIRA YAZILARI- 142)

Cumhuriyet tarihinin ilk yıllarında ortaya çıkan, fenden ve felsefeden gelen dehşetli bir dinsizlik cereyanının durdurulmasında Çin Seddi gibi, Kur’anî bir sed oluşturan Risale-i Nur hareketi, çıkış gayesine uygun bir vazifeyi yerine getirmiş ve dinsizliğin bel kemiğini kırmıştır.

Bir Bediüzzaman ile başlayan ve sonraları meydana gelen bir avuç talebesiyle  gittikçe inkişaf eden Nur Hareketi, zamanla ülkenin her tarafına yayılmış ve ülke hudutlarını da aşarak daha Bediüzzaman’ın sağlığında hâriç ülkelerden ses getirir olmuştur.

Bu gün itibariyle dünyanın bütün kıt’alarında ve devletlerinde okunan Nur Risaleleri ve onlarla insanlığın imanını kurtarmaya çalışan Nur Talebeleri, insanlığın yüzünü ak ve bahtını açık etmeye çalışıyorlar. Aynı kaynaktan beslenen ve aynı eserleri hizmette referans alan Nur kahramanları, her ne kadar aralarında nüans farklılıkları olsa da, tek gayeleri olan Allah’ın rızası dairesindeki iman kurtarma hizmetinde birleşiyorlar. Birbirlerinin hizmetlerini tebrik edip duacı olarak, ihtilaf çıkarmamak tarzındaki ittifaklarını sürdürüyorlar. Diğer ehl-i iman cemaatlerine bakışları da bu çerçevede ve onların hizmetlerine de taraftar oluyorlar.

Nur Hareketi içinde farklı bir yeri ve kimliği olan ve Bediüzzaman Hazretlerini üç hayat devresiyle bir bütün olarak kabul edip her cihetle rehber alan ve Risale-i Nur eserleri arasında da bir ayrımcılık yapmayarak, o bütün kabul etme anlayışını Külliyatta da uygulayan, sosyal yönü ağır muazzam bir kitle olarak en temel hizmet vasıtası olan Nur dershanelerinin yanı sıra, seminer, konferans, panel, açık oturum, Bediüzzaman mevlitleri ve anma programlarıyla, hakikate dayalı doğru fikirleri millet ve devletle paylaşan, neşriyat faaliyetlerini kudsi hizmetin birer vesilesi yapan mensubu olduğumuz Yeni Asya Ekolü, sosyal medya mecralarını da kullanarak daha geniş dairelere ulaşmaya çalışıyor. Zira,hizmet asıl, sair şeyler ona vasıtadır. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap