Risale-i Nur Hizmeti

MÜDAFAA MESLEĞİ- 2

Reklam

Asr-ı Saadettteki sahabe mesleğinin bir cilvesini bu asra taşıyan Bediüzzaman Hazretlerinin ikazları çerçevesinde, Risale-i Nur Talebeleri için Nur Risalelerinin okunması, yayılması ve neşriyatımıza sahip çıkmanın dışındaki şeylerle meşgul olmak ve ömür sermayelerini ziyan etmek gibi durumlar olmamalıdır.

Takva dairesindeki Nur kahramanları, ruhsatlarla amel etmek yerine, azimeti esas almalı ve Sünnet-i Seniyeye uymayı hayat programı yapmalıdırlar. Zira Bediüzzaman “Risaletü’n-Nur, gerçi umuma teşmil suretiyle değil, fakat her halde, hakikat-i İslâmiyenin içinde cereyan edip gelen esas-ı velâyet ve esas-ı takva ve esas-ı azimet ve esasat-ı Sünnet-i Seniye gibi ince fakat ehemmiyetli esasları muhafaza etmek bir vazife-i asliyesidir. Sevk-i zaruretle, hadisatın fetvalarıyla onlar terk edilmez.” (Kastamonu Lâhikası s.99) demektedir.

Dünyanın bin bir türlü hali ve imtihanları içinde, Bediüzzaman Hazretlerinin yaptığı bu ikazları unutmamalı ve asıl gaye-i hayatımız olan iman ve Kur’an esaslarına hizmetten ve bahsi geçen ince meseleleri hayatımızda tatbik etmekten uzak kalınmamalıdır. Çünkü, ömür çok kısa ve dünyanın basit ve küçük meseleleri, âhireti ilgilendiren büyük meseleler karşısında kalbin alâkasına değmiyor. İzimiz belli, özümüz belli ve yönümüz bellidir. Bundan gerisi olan şeyler ise, içi boş ve malâyani şeyler konumundadır, vesselâm.

asyanurinfo  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap