İnsan Ve Toplum

MERHAMET VE ŞEFKAT HİSSİ- 1

Erhamürrahimin olan Cenab-ı Hak, rahmetiyle bütün âlemleri kuşattığı gibi, yeryüzünde yarattığı mahlukatın tamamına, o rahmetinden bir merhamet ve şefkat hissi vermiştir. Özellikle insanî ve hayvanî validelerde bu his çok açık bir şekilde görülür. Eğer o his olmamış olsaydı, yeryüzü adeta bir cehenneme dönerdi.

Ayetin lisanıyla âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz (asm), yine başka bir ayette şöyle vasıflandırılır: “And olsun, size, içinizden bir peygamber geldi ki, zahmet çekmeniz onu incitir ve üzer. Size çok düşkündür, müminlere çok merhametlidir, onlara hayır diler.” (Tevbe Suresi: 128)

Vefatından sonra da  tıpkı hayatta olduğu gibi manevi tasarrufu devam eden ve ümmetinin saadetiyle alâkadar olduğu gibi, elem çekmeleriyle de çok müteellim olup üzülen Peygamber Efendimiz (asm), ümmetinden bu cihetle kendine bol miktarda salâvat getirmelerini istemektedir. Yeni dünyaya geldiği vakit etrafındakilerin onun lisanından “Ümmetim! Ümmetim!” sözleri işitilen ve mahşer günü herkesin ve bütün peygamberlerin bile “Nefsim! Nefsim!”  deyip kendi derdine düştüğü bir zamanda, yine “Ümmetim! Ümmetim! Yalnız ümmetimi isterim!” diyerek, bizim için Allah’a yalvaracak olan çok şefkatli bir peygambere, elbette ümmetinin bol miktarda salâvat getirmesi kaçınılamaz bir hakikattir.

Peygamber mesleğine bu asırda mutlak vâris olup, âhirzaman müceddidi sıfatıyla bütün mü’minlerin ve sair insanların dünya ve âhiret saadetleri için, Nur Risaleleriyle tahkiki iman dersleri veren Bediüzzaman Hazretleri “İnsanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi, onun validesidir.” dedikten sonra “Meslek ve meşrebimin dört esasından en mühimi olan şefkat etmek ve Risale-i Nur’un da en büyük hakikati olan acımak ve merhamet etmeyi, o validemin şefkatli fiil ve halinden ve o manevi derslerinden aldığımı yakinen görüyorum.” demektedir. (Lem’alar s. 463)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap