MAHŞERDE HERKESİN KİTABININ VERİLMESİ
Ahiret

MAHŞERDE HERKESİN KİTABININ VERİLMESİ

“Ve izessuhufu nüşiret.”ayetinin belirttiği gibi, mahşer günü herkesin amel sayfaları neşredilir. Bir ömür boyu işlenmiş ameller her insana verilir. Bilgisayar disketlerine bir kitap sığdığı gibi, insanların amelleri de öylece muhafaza edilir.

Ayetlerin haber verdiğine göre, kiminin amel defteri sağından, kimine de solundan ve arkasından verilir. Hakka Suresinin 19. ve sonra gelen ayetlerinin ifade ettiği gibi: “Defteri sağından verilen kimse ‘Alın, okuyun kitabımı! Ben gerçekten hesaba uğrayacağıma inanmıştım.’ Artık o, pek hoş bir hayat içindedir. Yüksek bir cennettedir. Defteri solundan verilen ise ‘Keşke kitabım verilmeseydi. Hesabımı öğrenmeseydim. Keşke ölüm her şeyimi bitirmiş olsaydı!’der.”

“Defteri arkasından verilen kimseye gelince, o da ‘Keşke helak olaydım!’diye feryat eder. Ve alev alev yanan bir ateşe girer. Çünkü o dünyada, kendi kavmi arasındayken pek şımarıktı. Allah’ın huzuruna hiç dönmeyeceğini sanıyordu. Ama, Rabbi onu görüyordu.”

İman esaslarına inanarak, emir dairesinde hareket eden ve haram fiillerden uzak duran takva sahipleri, amel defterlerini sağından alıp kurtuldukları halde, inkâr eden veya çok aşırı günahlara dalanlar da solundan defterini alıp cehennem ateşine gireceklerdir. Kâfir ve münafıklar temelli cehennemde kalacaklar. Mümin olduğu halde aşırı günah işleyenler de, cehennem ateşinde günah kirlerinden temizlenip cennete geleceklerdir. Bir kibrit çöpünün ateşine dayanamayan insan, iki yüz bin derecelik cehennem ateşini dikkate almalıdır. Dünyanın en büyük meseleleri, bu konuların yanında bir hiç hükmündedir.

Cenab-ı Hak, cümlemizi mahşer günü amel defterini sağından alan bahtiyar kullarına dahil etsin, inşaallah.

www.asyanur.info

Reklam

Yorum Yap