CEHENNEMİN TABAKALARI
Ahiret

CEHENNEMİN TABAKALARI

Kur’an-ı Kerimde 77 ayet açıkça cehennemden bahsetmektedir.  Bunların 51 adedi Mekke’de, 26 adedi de Medine’de nazil olmuştur. Hicr Suresinin 44. ayeti cehennemin yedi kapısı olduğunu haber vermektedir. Bundan hareketle İslâm âlimleri, cehennemin yedi kat ve tabakadan meydana geldiğine kanaat getirmişlerdir. Bazı hadisler de bu mânâya kuvvet vermektedir.

  1. Cehennem, her türlü azabın tattırılacağı o dehşetli âlemin adıdır. Ancak tabakalar halinde dehşeti artan azabın en hafif olanının çekileceği yerin adı cehennemdir. Mümin olduğu halde oraya girmekten kurtulamayanların mekânıdır. Fakat günah kirlerinden cehennem ateşiyle temizlenen müminler orada ebediyen kalmazlar. Cezasını çekenler oradan çıkarılır ve imanının karşılığı olarak ebediyen kalmak üzere cennete götürülür.
  2. 2. Cahim: Bu kelime “Kat kat yanan, alevi ve ısı derecesi yüksek olan ateş.”anlamına gelir. Kur’an’da 26 ayette geçer. Cehennem mânâsında ve “Tutuşturulan yakıcı ateş.”anlamında kullanılmıştır.
  3. 3. Haviye: “Derin çukur ve uçurum.”mânâsına gelir. Harareti çok yüksek ateş diye etfsir edilmiştir. El Karia Suresinin son ayetinde geçmektedir.
  4. 4. Hutame: El Hümeze Suresinde geçen bu ifade “Allah’ın, yüreklere kadar tırmanan tutuşturulmuş ateşi.”olarak açıklanmıştır.
  5. 5. Leza: “Halis ateş.”anlamına gelen bu kelime, El Mearic Suresinin 15. ve 16. ayetlerinde geçmektedir. “Bedenin iç organlarını söküp koparan ateş.”olarak nitelendirilmiştir.
  6. 6. Sair: Kur’an’da çoğunlukla cehennemin bir adı olarak, bazan da “Tutuşturulmuş, alevli ateş.”anlamında kullanılmıştır.
  7. 7. Sakar: Dört ayette cehennem kelimesi yerine kullanılan bu kelime “Yaktığı şeyi tüketircesine tahrip etmekle birlikte, sönmeyip yakmaya devam eden ve insanın etini derisini kavuran ateş.”olarak tarif edilmiştir.
  8. Cehennemde muhtelif azap çeşitleri olmakla birlikte, bütün tabakalarda ateş asıldır. Bu azaplar, cehennem ehli için ruh ve beden birlikteliğinde tattırılacaktır.
  9. Ahiret hayatını, cennet ve cehennemi hayal, masal ve bir aldatmacadan ibaret zannedenler orada çok pişman olacaklar ama pişmanlıkları onlara hiçbir fayda vermeyecektir. Allah, bütün inananları cehenneme girmekten muhafaza etsin.
  10.      www.asyanur.info
Reklam

Yorum Yap