MAHŞERDE ELBİSEMİZ OLACAK MI?
Ahiret

MAHŞERDE ELBİSEMİZ OLACAK MI?

Bunun gibi merak ettiğimiz soruları sahabeler Peygamber Efendimize (asm) sormuşlar. O da, gerekli cevapları vermiştir.

Hadis-i şeriflerde mahşer meydanında insanlar baş açık, yalın ayak ve dünya elbiselerinden çıplak olacakları haber verilmiştir. Bu hale hayret eden Ayşe Validemiz ” Ya Resülullah! O zaman insanlar birbirine bakmazlar mı?”diye sorar. Cevap olarak Allah Resulü (asm) “Ya Ayşe! Mahşer günü öyle dehşetli bir gündür ki, her kes kendi derdindedir, kimse başkalarına bakacak halde değildir.”der. Bu mânâyı Allah’ın Hakîm ismi çerçevesinde şerh ve izah eden Bediüzzaman “Cenab-ı Hak, insanlardan başka ziruh mahlûkatına fıtri bir libas giydirdiği gibi, meydan-ı haşirde sun’i libaslardan üryan olarak fakat fıtri bir libas giydirmesi, ism-i Hakîm muktezasıdır.”tespitini yapar. “Bu dünya hayatında diğer canlılardan farklı olarak elbise giymemizin hikmeti, sadece sıcaktan soğuktan korunmak ya da avret mahallerinin örtülmesi için değildir. Belki en önemli hikmeti, insanın sair neviler üzerindeki tasarrufuna ve bir cihette insanın onlara bir kumandan olduğuna işaret eden bir liste hükmündedir. Yoksa diğer hayvanlara fıtri bir elbise giydirildiği gibi, insana da kolay ve ucuz bir elbise giydirebilirdi. Mahşer meydanında ise, o hikmet ve maslahat olmadığı için, dünyevi elbiselerden üryan olunacak fakat Cenab-ı Hak hikmetiyle insanlara fıtri bir libas giydirecektir.”demektedir.

Cehenneme girenlere onların azabını arttıracak elbiseler giydirildiği gibi, Cennete girmeye mazhar olanlara da, Başta ipekli elbiseler olmak üzere, Cennete lâyık  ve oranın lezzet ve saadetini arttıracak elbiseler giydirileceği âyetlerin ifadelerinden anlaşılıyor. Mühim olan, cennete götürecek ameller yapabilmenin gayretinde olmaktır.

www.asyanur.info

Reklam

Yorum Yap