Ahiret

CELÂL VE CEMAL TECELLİLERİ

Uçsuz bucaksız feza âlemi içindeki varlıkları, güzel isimlerine aynalar ve kader ve kudret kelimelerine sayfalar olmak üzere yaratan Cenab-ı Hakkın, iki kısım olarak hem Cemalî hem de Celâlî isimleri vardır.

Bismillahirrahmanirrahim içindeki Allah lâfzından Celâlî isimler, Rahman ve Rahimden Cemalî isimler teselsül etmektedir. Allah’ın ziyaları hükmünde olan bin bir Esma-i Hüsna, kâinata umumen tecelli ettiği gibi, kâinatın kalbi hükmündeki dünyamızda ise, âdeta odaklaşıp temerküz etmiştir. Bahsi geçen iki kısım isimler, âlemin özeti ve küçük bir kâinat olan insanda, daha belirgin olarak tezahür etmektedir.

Milyarlarca yıldızdan meydana gelen galaksilerden yüz milyardan fazla yaratarak, haşmet, heybet ve azametiyle izzet-i celâlini gösteren  Kâinatın Sahibi, tebessüm eden yıldızlarla gökler âlemini güzelleştirmesiyle de, Rahmetinin cemalini gösteriyor.

Keza, yeryüzünde meydana gelen fırtınalar, kasırgalar, tayfunlar, seller ve zelzelelerle, Celâlî isimlerine meydan açan İlâhi Kudret; kış mevsiminin haşin ve sert yüzünün arkasından ortaya çıkardığı bahar mevsiminin rengârenk mevcudatı, meyveler ve sebzeleriyle de, Cemalî isimlerini alabildiğine gözler önüne seriyor.

Hadis-i şerifin ifadesine göre, günde yetmiş defa insan kalbine tecelli eden Rabbimiz, insanı halden hale çevirmekte, bazen hüzün ve kederlere, bazen de neşe ve tebessümlere mazhar kılarak, Celâlî ve Cemalî isimlerine tecelligâh yapmaktadır.

Kâinatın hey’et-i mecmuasından, insan kalbine kadar, her cihetle tecellisini gösteren  bu iki kısım isimler silsilesi; nihayet âhiret  âleminde Cennet ve Cehennem şeklinde tecelli edecektir. Cennet, lütuf ve rahmet olarak Cemalî isimlerin tecellisine mazhar olurken, Cehennem ise, kahır ve azap olarak Celâlî isimlere mazhar olacaktır. Zira, Allah ezelî ve ebedî olduğundan, bu ismler de aynı özelliğe sahip olarak sonsuza kadar tecellilerini sürdüreceklerdir.

asyanur.info            samicebeci.net

 

Reklam

Yorum Yap