İman ve İbadet

KÂİNATIN HÂL DİLİ İLE KONUŞMASI- 2

(Dünden devam)

“Eğer seni yaratmayacak olsaydım âlemleri yaratmazdım.” kudsî hadisine mazhar olan ve kâinat onun yüzü suyu hürmetine yaratılan Hazret-i Muhammed (asm) burada gelmiş. Karaları ve denizleri cezbeye getiren, semavât ve berzah âlemlerini çınlatan makbul zikir ve tesbihlerini burada söylemiş. Âdemoğullarının en faziletli olanlarını arkasına alarak, Arş-ı Âzama müteveccihen el kaldırıp, bütün kâinatla beraber makbul dua ve niyazlarına burada amin dedirtmiş. Elbette, bihakkın Fahr-ı Kâinat ünvanını almış olan Allah’ın en sevgili kulu ve peygamberinin yaşadığı bu dünya, gördüğü vazifeler itibariyle kâinatın kalbi hükmünde olması, Allah’ın rahmet ve hikmetinin gereği olmuş.

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz (asm) gelmeden önce âlem, cansız, vazifesiz, anlamsız, tabiat ve tesadüfün oyuncağı gibi görülüp öyle zannedildiği halde; Onun getirdiği Kur’an ve hidayet nuruyla her şey canlandı ve kıymet kazandı. Vazifesizlik ve hiçlik durumundan, kıymetli ve çok anlamlı İlâhi mektuplar makamına yükseldi. Gökler âlemindeki umum yıldızların ve yeryüzündeki bütün varlıkların, Cenab-ı Hakka tesbih ve hamd ile meşgul oldukları anlaşıldı.

Bütün kâinat hesabına ezel ve ebed sultanı olan Allah’tan beka ve likayı, cennet ve saadet-i ebediyeyi, bütün Esma-i Hüsnasını şefaatçi yaparak isteyen, yalvarıp yakaran ve âlemlere rahmet olarak gönderilen Hazret-i Muhammed’in (asm) dualarına, kâinattaki bütün varlıkların kal ve hâl dilleriyle amin dedikleri ortaya çıktı. Kâinatın sınırsız dillerle ibadet ve zikir içinde ve vazife başında oldukları idrak edildi. Dağları tepelerin, denizlerin ve nehirlerin, balıkların ve yıldızların, çiçeklerin ve meleklerin vazifeli birer varlık oldukları anlaşıldı.

Hülâsa; bütün kâinat ve içindeki umum varlıklar lisan-ı hâlleriyle, kâinatı ve âhiret âlemlerini nihayetsiz maksat ve gayelerle yaratan Cenab-ı Hakkı zikir ve tesbih ettikleri, ancak Kur’an ve iman nurlarıyla anlaşılabilir. İnkâr gözlüğüyle kâinat ve içindeki varlıklara bakanlar, bahsi geçen hakikatleri elbette göremezler.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap