Dünya

İNANÇ EKSENİNDE FAY KIRILMASI- 2

Reklam

Ayet-i kerimelerin bildirmesiyle, bir yaprağın bile düşmesi Onun ilminin dışında olmayan ve bir sineğin kanadının intizamından hariç kalmayan nihayetsiz bir kudret, yeryüzünün en şerefli varlığı ve Allah’ın halifesi olan insanların amelleriyle yakından alâkadar olan yerküreyi, dehşetli bir surette sarsan depremler gibi ölümcül hadiselerden nasıl hariç düşünülebilir? hayır ve asla!

Geçmiş asırlarda vukua gelen ve isyankâr ve zalim kavimlere ceza olarak verilen arzî ve semavî belâ ve musibetler Kur’an lisanıyla haber verilmektedir. Allah’ın varlığını inkâr eden ve peygamberlerinin verdiği musibet haberlerini yalanlayan o kavimlere, en azgın oldukları ve çeşitli günahlara bulandıkları bir zamanda, değişik usullerle hak ettikleri cezalar verilmiştir.

Bir kısım gazete, dergi, radyo ve televizyonlar vasıtasıyla insanları isyana, günaha ve nimetlere karşı nankörlüğe teşvik edenler yüzünden, Allah’ın gazabını celb edecek günah ve zulümlerin işlendiği bir zamanda, ülkenin çeşitli bölgelerinde meydana gelen deprem felâketlerini, Cenab-ı Hakla irtibatlandıran muhafazakâr basına olmadık hakaretler savuran dinden uzak basın ve diğer medya kuruluşları, inanç ekseninde en tehlikeli ve zararlı fay kırılmalarına sebep oluyorlar.

jeolojik olaylar neticesinde meydana gelen fay kırılmaları, ehl-i imanın fâni olan hayatlarını bir nevi şehitliğe ve kaybettikleri mallarını sadakaya çevirerek ebedileştirmeye vesile olurken, inanç ve imanlarda meydana gelecek sarsıntı ve fay kırılmaları ise, milyarlar senelik ebedi bir hayatın mahvına ve daimi bir cehenneme yuvarlanmaya sebep olacaktır.

Allah’a binlerce şükür ki, bu modern görünümlü yobaz kafalıların etrafa saçtıkları inkâr kokan zehirli fikirlerine  milletimiz itibar etmemekte ve günahlarımıza ceza olarak gelen bu deprem felâketlerine istiğfar ve tövbe, rıza ve kanaatle mukabele etmektedir. Bu vesileyle unutulan veya ihmale uğrayan bir çok yüce hasletlerimiz de su yüzüne çıkmakta ve hayata geçmektedir.

Cenab-ı Hak, hâlâ akıllarını başlarına toplamayan ve artçı depremlerle sarsılan dinden uzak kafalılara da ayılmayı nasip etsin. Milletimizi de daha büyük felâketlerden muhafaza etsin, amin.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap