Anadolu Seyahat Notları

HİZMET ETME ŞEVKİ- 1 (GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ…)

Reklam

Risale-i Nur hareketinin mesleğine, Cadde-i Kübra-yı Kur’aniye ve Sahabe mesleği tanımlaması yapan Bediüzzaman Hazretleri, diyanet, siyaset, cihad ve saltanat temelleri üzerine bina ettiği bu mesleğin; diyanet ve iman esaslarını ihtiva eden bölümünde dört prensibi nazara vermektedir.

Açıktan zikir yapan tarikatlar gibi nüfus-u seb’a denilen yedi mertebeye atılan adımlar veya gizli zikir yapan tarikatlar gibi letaif-aşere tabir edilen on merhalede hedefe ulaştıran yollar gibi değil, dört hatve ve adımda maksada ulaştıran kısa ve kestirme bir yolu Kur’an-ı Kerim’den bulan Üstad hazretleri, acz, fakr, şefkat ve tefekkürden meydana gelen bir metot ihdas etmiştir. Bu mesleğin icrasında da, acz-i mutlak, fakr-ı mutlak, şükr-ü mutlak ve şevk-i mutlak unsurları ön plana çıkmaktadır.

Her birisi, müstakil bir makaleyle açıklanması gereken bu unsurlardan şevk-i mutlak, bu mesleğin olmazsa olmaz olan unsurlarındandır. Zira, şevk unsurunun olmadığı yerde, yeis denilen ümitsizlik onun yerini doldurur. Çünkü, kâinat boşluk kabul etmez. Yeis ise, her kemâli öldüren ve engelleyen kanser gibi bir hastalıktır. “Yapamayız, başaramayız, bizi aşar, gücümüz buna yetmez, beyhude çabalamaya lüzum yok, biz ancak bu kadarını yapabiliriz, gücümüzü zorlamaya gerek yok.” gibi ümitsizlik telkin eden sözler, kudsî bir dâvâya gönül vermiş dâvâ adamlarının sözleri olamaz ve olmamalıdır.

Zindan- ı atalete düştüğümüzün sebeplerini sekiz madde özetleyen Bediüzzaman Hazretleri, ilk maddeye yeis hastalığını koyar ve “Hayat bir faaliyet ve harekettir. Şevk ise matiyyesidir (bineğidir). İşte, himmetiniz şevke binip mübareze-i hayat meydanına çıktığı vakit, en evvel düşman-ı şedit olan yeis rast gelir. Kuvve-i maneviyesini kırar. Siz o düşmana karşı “(Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyiniz.) kılıcını istimal ediniz.” der. (Münâzarât s. 136) (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap