Anadolu Seyahat Notları

ANLAMSIZ VE ZARARLI DUYGULAR- 2 (GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ…)

(Dünden devam)

2010 yılı Nisan ayında, araştırmacı kameraman Ahmet genç Ağabeyle Osmanlı Camilerini ziyaret ediyorduk. “Ya ben İstanbul’u alırım, ya da İstanbul beni!” diyen ve Peygamber Efendimizin (asm) müjdesine mazhar Fatih Sultan Mehmet Han, kendi adıyla anılan caminin haziresinde yatıyordu.

Kırk altı yıl padişahlık yapan Kanuni Sultan Süleyman da, Süleymaniye Camiinin haziresindeki türbesindeydi. Yeni Çeri Ocağına son veren ve bir çok Avrupaî yenilikleri getiren 2. Mahmut ile Osmanlı Devletini otuz üç sene başarıyla yöneten 2. Abdülhamit Han hazretleri de, birlikte Çemberlitaş’daki türbelerinde yatıyorlardı. Bu dünya hiç kimseye kalmıyordu.

İkindi namazından sonra Eyüp Sultan Kabristanını ziyaret ettik. Asrın manevi sahibi Bediüzzaman Hazretlerinin “O kendini bilmiyor. Yetmiş evliya kuvvetindedir.” dediği Tahiri Mutlu Ağabey, “Kâinata değişmem.” dediği Zübeyir Gündüzalp Ağabey, “Nurcuların avukatı.” olarak vasıflandırdığı Bekir Berk Ağabey, veli doktor Sadullah Nutku, Yeni Asya gazetesinin ilk kurucularından ve yayın yönetmeni Mustafa Nezihi Polat ve Risale-i Nur hizmetinin kadim emektarlarından Mehmet Emin Birinci gibi ağabeyler hepsi bir arada kabirlerinde yatıyorlardı.

İşte hayat böyleydi. Kim olursa olsun bu dünyada kalınmıyordu. Kötüler gibi iyiler de oradaydı. Dünyanın olumsuzluklarına ve bir çok menfi duygulara kapılıp mağlup olmaya bu hayat değmiyordu. Akıbet, bir poşet kemikten ibaretti. Sade vatandaş, mühendis, doktor, profesör ve devletin yüksek makamlarında bulunmak, bahsi geçen akıbeti değiştirmiyordu. Anlamsız ve zararlı duygular yüzünden hem dünya, hem de âhiret hayatı berbat edilmemeliydi.

“Maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi hiç bir menfaat gözetmeden, yalnız ve yalnız rıza-yı İlâhi yolunda bana hizmet gösterildi.”diyen Bediüzzaman Hazretleri gibi, bu yüksek maksat esas alınmalı, başka hiç bir şeye bakılmamalıydı. Bütün olumsuz duygulardan kurtulmanın ve müspet hizmetlerde bulunmanın özü ve ruhu orada idi.

Eyüp Sultan Kabristanının, benim dünyamda canlandırdığı duygular bu gerçeklerdi. Cenab-ı Haktan, bu müspet duyguları son nefese kadar muhafaza edip yaşatmasını hepimiz  için niyaz ediyorum.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

 

Reklam

Yorum Yap