Hayat

GÜZELDEN BAŞA GELEN HER ŞEY GÜZELDİR.

“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.”diyen Kanunî Sultan Süleyman, sıhhatin kıymetini nazara vermektedir. Ancak her şeyin kıymeti zıddıyla bilindiğinden, ara sıra gelen hastalıklar sıhhatin kıymetini tam mânâsıyla öğretmektedir.

Allah’ın bütün isimleri güzel olduğundan, güzelden başa gelen her şey dahi güzeldir. Hastalıklar, nefsin firavunluğundan kurtulup acizliğimizi ve zayıflığımızı bildirir. Sabun gibi günah kirlerini temizler. İşlenmiş günahlara kefaret olur. Halis bir kulluğa ve ubudiyete vesiledir. hatalı işlerden dönmek için tatlı bir ikaz-ı İlâhidir. Bir saati, bir gün ibadet hükmüne getirecek kârlı bir ticarettir. Kısacık ömrü, uzun bir ömür yaşamış gibi manen sevaplı yapacak bir neticeye sebeptir. Özellikle gençlere gelen hastalık, onun için bir sıhhat vesilesi olacak, sıhhatli olan gençleri gafletten kurtarıp, âhiretine ciddi çalıştıracaktır. Bunun gibi daha yüzlerce faydası vardır.

Fakat insan zayıf ve âcizdir. Allah’ın verdiği sabır kuvvetini geçmiş ve geleceğe dağıtmakla, o sabır hazır hale kâfi gelmez. İnsan da şikâyete başlar. Tahkiki ve sağlam bir imana sahip olan bir mümin, en dehşetli hastalıklar karşısında bile “Biz, muhakkak Allah’ın kullarıyız. Ondan geldik ve yine Ona döneceğiz.”diyerek sabırla, metanet ve şükürle onu karşılar. Hem dünyasını hem de âhiretini imar ve inşa eder.

Vücut, Allah’ın emanetidir. Hasta olmamak için her türlü tedbir alınır. Her şeye rağmen hasta olunduysa, rıza ile karşılanır ve tedavi için bütün çarelere müracaat edilir. Maddi hastalıklar için uzman doktorlara, ruhî hastalıklar için de ruh doktorlarına gitmek, gayet önemli bir zorunluluktur. Emaneti korumak muhakkak şarttır.

Cenab-ı Hak, kendisinden gelen her şeye sabır ve şükürle, rıza ve memnuniyetle karşılık vermeyi cümlemize nasip etsin.

asyanur.info

Reklam

Yorum Yap