Risale-i Nur Hizmeti

EN BİRİNCİ VAZİFE İMAN HİZMETİ- 2

Reklam

İman hizmetinde en önemli usullerden birisi, kişilerle birebir uğraşma ile kalpleri kazanmayı, iğneyle kuyu kazmaktan farksız görüp, çabucak toplumu düzeltmek isteyen metotlarla, her ne kadar İslâmî yaşantı gözle görünür hâle gelse de, hakikatte o, yüzeysellik ve yozlaşmayı beraberinde getireceğini bilmek gerekir.

İhlâstan uzak, içi boş bir Müslümanlık, bizim aradığımız ve ulaşmak istediğimiz bir hedef değildir. Zira, ehl-i dünya gibi yalanın da rahatlıkla söylendiği ve yapılan her türlü arızalı ve haram işlere kılıf bulunduğu bir ortamı netice verir. Müslüman inandığı gibi yaşamazsa, yaşadığı gibi inanmaya başlar. O zaman, doğru İslâmiyet ve İslâm’a lâyık doğruluk iddiaları boşlukta kalır. Toplum hayatındaki gafil Müslümanların ve hatta başka din mensuplarının gruplar halinde İslâm dinine girebilmesi için, doğru İslâm’ı dosdoğru yaşamaktan başka çaremiz yoktur.

Bir takım maslahatlar için doğru olmayan yalan şeyleri söyleyenler veya teşvik edenler, bilerek yahut bilmeyerek toplum hayatının temeline dinamit koyduklarını bilmelidirler. Yalan ile iman bir arada barınamaz. Toplum hayatında, özellikle medya ve siyaset dünyasında sürüp giden dehşetli yalanlar ve diğer arızaların tek ilacı tahkiki iman dersleridir. Bu zamanda bunun en doğru adresi de Risale-i Nur dersleridir. Bahsi geçen dersler de sadece kitapta kalmamalı ve hayatımızın her alanında yaşanmalıdır. En büyük hedefimiz de bu olmalıdır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap