İman ve İbadet

DÜNYANIN KALBİ OLAN TOPRAK TABAKASI- 2

(Dünden devam)

Toprak tabakası, zâhiri bir sebep olarak yenilen rızıkların menşei ve kaynağıdır. Cenab-ı Hakkın kudret ve rızık verici isminin tecellilerine en uygun olan topraktır. Bediüzzaman Hazretlerinin ifade ettiği gibi “Kesif bir şeyin aynası ne kadar lâtif olursa, o nispette suretini vâzıh (açık) gösterir. Ve nurâni ve lâtif bir şeyin de aynası ne kadar kesif olursa, o nispette Esmanın (Allah’ın güzel isimlerinin) cilvelerini cilâlı gösterir. Meselâ; hava aynasında, yalnız şemsin (güneşin) zayıf bir ziyası görünür. Su aynasında şems (güneş) ziyasıyla görünürse de elvan-ı seb’a (yedi rengi) görünmüyor. Fakat toprak aynası, çiçeklerin renkleriyle, şemsin (güneşin) ziyasındaki yedi rengi de gösterir. “Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secde ettiği halidir.” olan hadis-i şerif, bu sırra işaret olarak şahitlik eder. Öyle ise arkadaş, topraktan ve toprağa inkılap etmekten, kabre girip yatmaktan tevahhuş etme (korkma).” (Mesnevi-i Nuriye s. 379)

Çok değerli bir ağabeyimizin çocuğunu kabre koyarken, ben yukarıda anlatılan hakikatleri düşünüyordum. Hem de, Kur’an-ı Kerim Hazret-i Yusuf (as) kıssasının sonunda ve dünyanın en saadetli bir zamanında “Benim canımı Müslüman olarak al ve salih kullarının arasına dahil et.” diye dua ettiğini haber veriyordu. Bu haberde “Kabrin arkası için çalışınız. Hakiki saadet ve lezzet oradadır.” mesajı vardı. Öyle ise, kabre girmekten ve toprağa dönüşmekten korkmanın bir anlamı yoktur.

Evet, topraktan yaratılan ve dünyanın kalbi hükmündeki toprağa dönecek ve ona dönüşecek olan insan, kendisini yaratan kudret tarafından tekrar yaratılacak ve dünya imtihanında aldığı sonuca göre âhiret diyarında muamele edecektir. Asıl korkulması gereken durum ise, o âleme mensubu olduğu dininin icaplarını yapmadan ve hazırlıksız olarak gitmektir.

Evet, dünyadan kabre, kabirden haşre, haşirden âhiret memleketine doğru sefere giden ve bir daha bu dünyaya dönemeyecek olan her insan, bu dünyaya imtihan olmak için gönderildiğini bilmeli ve bütün hayatını ona göre tanzim etmelidir, vesselâm.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap