Siyaset

DEMOKRAT OLAN REİSLER

İstibdat yapan ve demokrat olan reisler, tarih boyunca her zaman olagelmişlerdir. İnsanlık âlemi devam ettikçe, bunların varlığı da devam edip gidecektir. Bundan kaçınmak mümkün değildir. Çünkü, insan tabiatını değiştirmek imkânsızdır.

Müstebit reisler, halkı âdeta köleleştirerek şevkini kırar ve neşelerini kaçırır. Bir iyilik olursa onu kendine alır, bir fenalık da olursa onu halkına dağıtır. Ağalar ve büyükler bir nevi halkının omuzlarına biner, yalnız kendileri görünür. O milletin istidat ve kabiliyetleri üzerine o reisler perde olur, gelişmelerini engeller. Yalnız kendi gelişir ve inkişaf eder. Halkı dalkavukluk ve yalancılığa alıştırıyor. Böyle olan reisler büyük değil, hakikatte küçüktürler.

İkinci kısım olan demokrat reisler ise, gerçekte büyük olan böyle adamlar hakka dayanarak, aklı kullanıp, muhabbetle milletini kendisine bağlar, dostlarının omzuna çıkmaz, altına girer yükseltir, şevklerini uyandırır. Bir iyilik olursa milletine dağıtır. Herkese bir parça şeref düşmekle şevklerini arttırır. Hak yerini bulmak için milletini ilim ışığına karşı tutar. O milletin kabiliyetleri inkişaf eder. Böyle yapanlar demokrat reislere misal olurlar. Meâlen Bediüzzaman’dan aktardığım şu tespitler ne kadar önemlidir!

Bu hakikate binâen, her mahaldeki ileri gelen şahıslar ve teşekkül etmiş olan meşveret heyetleri, yeni kabiliyetlerin önüne gerilip, onların istidatlarını engellemek şöyle dursun, tam tersine mânen omuzlarını onların altına koyup gelişmelerini temin ederek, bizden sonra gelen kuşağın bizlerden daha kabiliyetli ve hizmete liyakatli olmalarına vesile olmak hedefimiz olmalı ki, demokrat öncüler olabilelim. Bu mânâya şiddetle ihtiyacımız olduğu kesin bir gerçektir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap