Tefekkür

CUMHURİYETÇİ KARINCALAR- 1

Reklam

Sonsuz rahmetiyle bizleri bilen ve bildiğini bildiren, yarattığı bütün varlıkların dili ve şahitliğiyle Zâtını bildirmek ve tanıttırmak isteyen şu Kâinatın Sahibi, Kur’an ayetleriyle yarattığı mahlûkata dikkatlerimizi çekmektedir.

Yüz on dört sûreden meydana gelen Kur’an-ı Kerim’in bir çok sûreleri o varlıkların adını alır. Neml Sûresi de onlardan biridir. Neml, karınca demektir. Hazret-i Süleyman’a (as) mucize nevinden kuşların ve sair hayvanların dilini anlama nimeti verilmişti. Onları bir çok işlerde istihdam ediyordu.

“Süleyman’ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan müteşekkil ordusu toplandı. Hepsi de intizamla sevk ve idare olunuyordu. Karınca vadisine geldiklerinde, bir karınca ‘Ey karıncalar, yuvalarınıza girin.” dedi. ‘Tâ ki Süleyman ve askerleri farkında olmadan sizi çiğnemesinler. Karıncanın sözünü işiten Süleyman tebessüm etti. ‘Ey Rabbim!’ dedi. Bana, anne ve babama ihsan buyurduğun nimetlere şükretmeyi ve rızana kavuşturacak işler yapmayı bana ilham et. Rahmetinle beni salih kullarının arasına kat.” (Neml Sûresi: 17-18-19)

Arılar gibi karıncalar dahi sosyal hayat yaşarlar. Tam bir iş bölümü ile, Yüce Yaratıcının verdiği vazifeleri yaparlar. Kraliçe arılar, sadece nesillerinin devamı için yumurtlar, erkek arılar ise onları aşılar. Dişi arılar hem buldukları rızıkları depolar, hem yavruları kollar, hem yabancı arılarla savaşır ve yuvalarını savunurlar, hem de temizlik yaparlar.

Arılar gibi, milyonlarca karıncalardan meydana gelen kolonilerde, merkezden yönetilen bir emir ve komuta olmadığı halde, öyle bir düzen, intizam ve organize vardır ki, bunları evrimle yahut tabiat ve tesadüfle izah etmek asla mümkün değildir. Milyonlarca yıldan beri sürüp gelen bu organize, iş bölümü, intizam ve düzen, karıncaların yaratılmasıyla birlikte devreye girmiş ve bu sistem temin edilmiştir. Karıncalar da arılar gibi ilhama mazhar olarak iş görüyorlar. Yüce Kudretin varlığı kabul edilmeden bu sosyal düzen izah edilemez. Sosyal hayat diliyle bütün karınca kolonileri, hadsiz dillerle Yaratıcılarının varlık ve birliğini haykırıyorlar. İşitmeyen, görmeyen ve anlamayanların akılları yok, kulakları sağır ve gözleri de kör hükmündedir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap