Tefekkür

ÇEKİRDEKTEKİ MUCİZE- 1

Reklam

Tevhid, nübüvvet, haşir, adalet ve ibadet esasları gibi dört temel maksat için indirilen Kur’an-ı Kerim’in, en çok üzerinde durduğu ana mesele tevhid hakikatidir. Çünkü, diğer bütün iman hakikatleri ona bağlıdır. Allah’ın varlık ve birliği olmadan diğer rükünler gerçekleşemez. Onun için, tevhid meselesi Kur’an’ın bütün surelerinde, hatta ayet ve cümlelerinde ya doğrudan veya dolaylı yoldan nazara verilir.

“Neden tefekkür etmiyorsunuz?” “Niçin ibret almıyorsunuz?” “Niçin aklınızı kullanmıyorsunuz?” “Düşünen topluluklar için bunlarda nice deliller vardır.” mealindeki ayetler, etrafımızdaki varlıklara ibretle bakmaya ve aklımızı kullanmaya bizleri dâvet etmektedir.

Ancak, insanların büyük çoğunluğu gaflet ve alışkanlıktan dolayı, etrafındaki varlıklara Yaratıcısı hesabına bakamaz ve bu yüzden ibret de alamaz. Bomboş geçen anlamsız ve ibadetsiz bir hayattan sonra da bu dünyadan göçüp gider. Dünyasını  mutsuz ettiği gibi, âhiret hayatını da berbat eder.

Yaratılmış bütün varlıkların başlangıçları yumurtalar, tohumlar, nutfeler ve çekirdeklerdir. Bunların da temel maddesi hidrojen, oksijen, karbon ve azottur. Bu maddelerin farklı karışım ve düzeninden, dört yüz bin çeşit bitki ve hayvan türleri yaratılır. Sayısız efradı bulunan o türlerin her biri ve alt cinsleri, Yüce Yaratıcıya nihayetsiz dillerle şahitlik ederler. Zira, her biri, birer sanat harikasıdır. Bu mucize sanatları görmeyenlerin gözleri vardır onunla görmezler, kalpleri vardır onunla hakikatleri anlamazlar. Onlar şeklen insan görünen hayvanlar cinsindendir. Ne kadar yazık!

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale- i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap