Tefekkür

BAKTERİ DÜNYASI- 1

Sonsuz bir ilim, irade ve kudrete malik olan şu Kâinatın Sahibi, gözle görülebilen varlıklar âlemini yarattığı gibi, çıplak gözle görülme imkânı olmayan canlılar dünyasını da yaratmıştır. Her yarattığında ise, bizim bilemeyeceğimiz kadar gayeler ve hikmetler takip etmiştir.

Bakteriler, mikroplar ve virüsler olarak ifade edilen ve yüzlerce çeşidi bulunan bu küçücük varlıkların vücudu, mikroskop cihazının 1665 yılında bulunmasından sonra tamamen ispatlanmıştır. Günümüzde var olan gelişmiş elektron mikroskobu ile, bu gözle görülmeyen varlıklar daha yakından incelenmektedir.

Bölünerek çoğalan bu küçük varlıklar tek hücreli olup DNA ve RNA genlerine sahiptir. Allah’ın HAY ismine mazhar olan ve bir çok vazifelerde istihdam edilen  bu varlıkların canlı mı yoksa cansız mı olduğu ilim dünyasında hâlâ tartışma konusu olmaktadır.

Bakterilerin bir kısmı faydalıdır. Hatta insan bağırsağında bulunan faydalı bakteriler K vitaminine vesile olurlar. Bizim bundan haberimiz bile olmaz. Bir kısım faydalı bakteriler de, sütün yoğurda dönüşmesinde vazife görürler. O faydalı bakteriler olmasaydı, biz yoğurtun ne olduğunu bilemeyecektik. Onları göremeyişimiz de büyük bir rahmettir. Şayet görmüş olsaydık, çok şeyleri yemek mümkün olmayacaktı.

Zararlı olan bakteriler mikrop ve virüsler  hastalıklara sebep olmaktadır. AİDS, Verem, Tifo, Kuduz, Hepatit-B, Hepatit-C ve Grip gibi daha bir sürü hastalıkların kaynağı olan bu zararlı mikroplardır.

Cenab-ı Hakkın Rezzak ismi, aç olanları nimetleriyle doyurmak istediği gibi, Şafi ismi de hastalıkların vücudunu ister. Hastalıklar olmasaydı sağlığın kıymeti bilinmeyecekti. Hastalıklara sebep olan mikroplarla mücadele etmek, antibiyotik ve diğer ilaçlarla tedavi olmak ve Allah’tan şifa beklemek, biz âciz olan insanların vazifesidir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap