Bediüzzaman Said Nursi

ASR-I SAADET MÜSLÜMANI

Tarihçi Cemal Kutay tarafından “Çağımızda bir Asr-ı Saadet Müslümanı”diye tarif edilen Bediüzzaman, telif ettiği eserleri ve yaşadığı hayatıyla, gerçekten bir Asr-ı Saadet Müslümanı olduğunu ispat etmiştir.

Asırlarca Müslümanlara ışık tutan ve yol gösteren klasik tarikat tarzının, âhirzaman fitnelerine  ve dinsizliğin hücumunun def edilmesine yetersiz kaldığını görerek; doğrudan doğruya iman esaslarını ispat etmeyi ve Müslümanların zedelenen imanlarını kurtarmayı hedefleyen yeni bir hizmet metodu geliştirerek, dinde tecdit vazifesini hakkıyla yerine getirmiştir.

Aslında, ihdas ettiği metot ve tarz yeni olmaktan ziyade, Asr-ı Saadetteki Sahabelerin, dinsiz ve müşriklere verdiği hizmet tarzının yeniden canlandırılmasıdır. Doğrudan iman kurtarma hizmetidir. Onun içindir ki “Mesleğimiz tarikat değil, hakikattır, şeriattır. Bu zamanda sahabe mesleğinin bir cilvesidir.”demekle, mesleğinin esasını ve diyanet cihetinde tecdit vazifesindeki tarzının temelini tespit etmiştir.

Bediüzzaman’ı sağlığında ne siyasiler ve ne de âlimler ve veliler hakkıyla anlayamadılar. O her şeyiyle garipti. Kıyafeti garip, fikirleri garip, sözleri garipti. Bu garipliğinin farkındaydı. Onun için bazen Bediüzzaman, bazen de Garibüzzaman diye imzasını atıyordu. Fakat, sonra anlaşılacaktı. Anlaşılmak zorunluluğu vardı. Zira o vazifeliydi. İnsan olan herkes onun muhatabıydı. İman herkesin en temel meselesiydi. “Tarikatsiz cennete gidecek çok, imansız cennete gidecek yoktu.”

Bu ve daha bir çok cihetlerden dolayı, sahabe mesleğini esas almıştı. Diyanet cihetindeki mesleğinin esasını “Acz-i mutlak, fakr-ı mutlak, şükr-ü mutlak ve şevk-i mutlak.”temellerine bina etmişti. Sadece kalbe hitap eden ve kalp ayağıyla manevi yollarda seyahat eden bir tarz değil, akıl ve kalbin ittifakı, ruh ve sair latifelerin yardımlaşması ayağıyla en yükseklere çıkan ve bütün duyguları tatmin eden bir yolu gösteriyordu. Bu manevi yolu doğru anlamak ve dosdoğru yaşamak gerekir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap