Bediüzzaman Said Nursi

ASRIN SAĞIR KULAKLARI DUYSUN- 2

Her zamanda her derde lâyık devaları ihsan eden Cenab-ı Hak, Süfyanizm ve deccalizm cereyanların en kuvvetli göründüğü bir sırada, küfrün en büyük temsilcilerinin karşısına, Kur’an hesabına son mücedditlik vazifesiyle muvazzaf olan Bediüzzaman Hazretleri ile talebelerini ve onun dâvâsına ilgi duyup kulak veren ve İsevî dinini temsil eden Müslüman İsevileri ünvanına lâyık bir cemiyeti çıkardı.

Bu mücadelede küfrün beli kırıldı. Risale-i Nurlar küfrün dayandığı bütün çürük direklerini ve temellerini paramparça etti. Büyük deccal komünizm çöktü. Allah’ı inkâr fikri öldü. Dünyada yeniden dine dönüş rüzgârları başladı. İnsanların doğuştan sahip olduğu temel hak ve hürriyetleri ön plana çıktı. Milletine hizmet eden devlet modeli rağbet görmeye başladı. Eli sopalı devlet anlayışı tarihin çöplüğüne atıldı.

Dünyada ve bilhassa demokratik cumhuriyete sahip hür ülkelerde bu süreç yaşanıyorken, devlet gücüyle korunmaya çalışılan resmi ideoloji bizim ülkemizde can çekişiyor. Avrupa zalim kâfirlerinin temsilciliğini yapan Asya münafıklarının sağır kulakları duysun ve bilsinler ki, Allah’ı inkâr fikrine dayanan büyük deccal komünizm öldüğü gibi; nifak temellerine dayanan Süfyanizm cereyanı da ölecek, her şeye rağmen demokrasi tam anlamıyla gerçekleşecek, İslâm dininden aldığı temel değerlerle zenginleşen demokratik ve dindar bir cumhuriyet modeliyle, bu cennet vatan ve millet yükselecektir. Resmi iddeoloji ortadan kalkarak, din ve vicdan hürriyeti en geniş ve kâmil mânâda bu vatanda yaşanacaktır, inşaallah. Bundan hiç şüphemiz ve endişemiz olmasın. Zira, her gecenin bir sabahı ve her kışın bir baharı vardır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap