Ahiret

AHİRETİN İKRAMİYE BİLETİ- 1

Yokluk karanlıklarından bu aydınlık varlık âlemine çıkarılan insanlar, yer yüzünün en şerefli ve en kabiliyetli varlıklarıdır. Her şey onun emrinde ve her yaratılan varlık onun hizmetindedir.

Cenab-ı Hak insanı taş toprak yapmayıp, bitki, ağaç ve hayvan yapmayarak, mahlûkatın en üstünü insan suretinde yaratmış, ayrıca insanlığın bir kısmını iman ve İslâmiyet nimetleriyle şereflendirmiştir. Allah’ın insana verdiği nimetler sayılmaya kalkılsa, saymakla asla bitirilemez. Bütün bu nimetlerin sonucu olarak da, insanın yaratılıştan asıl vazifesi, kendisini yaratan ve sınırsız nimetlerini ona sunan Yüce Yaratıcıya  iman ve ibadetle karşılık vermesidir. İbadet, geçmişte verilmiş olan nimetlerin bir sonucudur. Yoksa, ileride verilecek olan nimetlerin ön çalışması değildir.

Cenab-ı Hakkın, Kur’an-ı Kerim’de derin meseleleri temsillerle anlatıp akla yakınlaştırdığı gibi; Risale-i Nur tefsirlerinde aynı metodu takip eden Bediüzzaman Hazretleri, akla en uzak meseleleri dürbünle baktırır gibi misallerle anlatır ve en dağınık mevzuları temsillerle toplar ve aklın önüne koyar. Temsilde kusur aranmaz ve ne anlatılmak istendiğine bakılır.

Meselâ; Meyve Risalesi, Birinci Mesele’de anlatılan “Bin adamın iştirak ettiği bir piyango kumarına yarı malını vermeyi akıl kabul ederse, halbuki kazanmak ihtimali binde birdir. Sonra yirmi dörtten bir malını, yüzde doksan dokuz ihtimal ile kazancı tasdik edilmiş ebedi bir hazineye vermemek, ne kadar akıl ve hikmete aykırı hareket ettiğini, ne kadar akıldan uzak düştüğünü, kendini akıllı zanneden adam anlamaz mı?” Mealen ifade ettiğimiz bu temsilde, piyangonun bir kumar olduğu, kumarın ise haram olduğu dikkatlere sunuluyor.

Haram da olsa, elde edilecek bir kazanca koşup, yüzde doksan dokuz kazanma durumu olan ebedi bir hazineden kaçmanın, ne kadar akıl dışı bir hareket olduğu nazara veriliyor.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap