Anadolu Seyahat Notları

YETİŞKİNLER KIŞ OKUMA PROGRAMI- 1 (HATIRA YAZILARI- 112)

Reklam

Risale-i Nur Külliyatı çok zor şartlar altında ve Kur’an yazısının devlet eliyle yasak edildiği bir dönemde telif edildi. Ancak, Allah’ın özel yardım ve koruması altında olan Nur Risaleleri ve onu okuyan Nur Talebeleri, 1948 yılına kadar, Afyon savcısının beyanına  göre altı yüz bin nüsha yazılan eserlerin, Türkiye genelinde yayılmasına hizmet ettiler.

Asrın manevi sahibi ve zamanın sesi olan Bediüzzaman Hazretleri, Risale-i Nur’un telifine, teksirine, tashihine ve devamlı okunmasına çok dikkat ediyor ve hassasiyet gösteriyordu. Zira, Nurların okunması, mütalâa ve müzâkeresi hem ilim hem ibadet hem zikir hem fikir hem tebliğ ve cihad gibi daha nice mânâları içinde barındırıyordu. Bundan dolayı, o zamandan bu zamana Nur Talebeleri; Nur Risalelerini okumayı, anlamayı, yaşayıp başkalarıyla paylaşmayı hayatlarının en önemli gayesi bildiler.

Isparta ve civarı ilçe ve köylerinde, Nur Risalelerinin el yazısıyla çoğaltılıp yayılmasında Sav Köyünün ayrı bir yeri vardır. Bediüzzaman Hazretlerinin Mübarekeler Heyeti olarak isimlendirdiği bu köyde, bin kalemle herkes Risale-i Nur’u yazmakla meşguldür. Bir gün bu köyden bir grup Nur Talebesi Bediüzzaman’ı ziyarete giderler. Sohbetin bir yerinde Bediüzzaman onlara sorar: “Kardeşlerim! Risale-i Nurları okuyabiliyor musunuz?” Kimseden ses çıkmaz. Eğer “Yazabiliyor musunuz?” diye sorsa “Evet, Üstadım. Bütün köy ahalisi ile hepimiz yazıp çoğaltıyoruz.” diyeceklerdi. Fakat Üstad “Okuyabiliyor musunuz?” diye soruyordu. Sorusuna cevap alamayan Bediüzzaman “Fesübhanallah! Günde elli sayfa olsun okumuyor musunuz?” diye sorar. Yine cevap alamayınca, sayfa sayılarını bir kaç defa azaltarak sorar. İçlerinden birisi “Üstadım! Biz, Risale-i Nurları yazıp çoğaltıyoruz ama anlamak maksadıyla okumaya zaman bulamıyoruz.” der. Bunun üzerine Üstad “Peki kardeşlerim! O zaman size kolay bir yol göstereyim. Siz her sabah namazdan sonra ve işe gitmeden önce, Risale-i Nurlardan birisini elinize alın, şöyle açın ve kapayın, ondan sonra işe gidin.” der. Bundan maksadı, kişiye kitabı eline aldırmaktır. O zaman, nasıl olsa bir miktar okuma ihtiyacını hissedecektir. İlginç bir okutma metodu.

  asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap