Tefekkür

SU MUCİZESİ- 1

Reklam

“Görmüyor musun, Allah, gökten yağmur indirir de onunla renk renk, çeşit çeşit meyveler çıkarır.” (Fatır Suresi. 27)

Kur’an-ı Kerim’de nice ayetler nazar-ı dikkati su nimetine çeker ve onunla insanları ibadete dâvet eder. Böylece, ülfet ve yeknesaklık perdesinde, yaratılmış varlıklardaki hârikulâdelikleri göremeyen ve nimetlerin yüksek derecesini idrak edemeyen insanların kulaklarından çeker ve âdet perdesi altındaki mucize halleri gözlerine gösterir.

Asr-ı Saadette, Medine sahabelerinden Hazret-i Cabir’in (r.a.) anlattığına göre, bir seferde ordu susuz kalır. Abdest almak için su yok. Kâinatın Efendisi (asm) biraz su ister ve onunla abdest alır. Sonra, getirilen bir tekne üzerine mübarek ellerini aşağıya doğru çevirir. O az suyu Hazret-i Cabir’e (r.a.) döktürür. Herkesin hayret bakışları arasında, on musluklu bir çeşme gibi mübarek parmaklarından sular fışkırmaya başlar ve tekne dolar. O su ile bin beş yüz kişilik ordu hem abdestlerini alır, hem de ne kadar kap varsa onları doldururlar. Hazret-i Cabir (r.a.) ” Eğer yüz bin kişi de olsak o su yetecekti fakat biz bin beş yüz kişiydik.” der. Fizik kanunlarının dışında olan bu mucize olay, ayrıca iki ayrı zaman ve mekânda, farklı grupların huzurunda ihtiyaca binaen tekrarlanır.

Aslında, Allah’ın yarattığı her şey mucize olduğu gibi, suyun kendisi de başlı başına bir mucizedir. Dünya dışında hiç bir gezegen ve yıldızlarda su bulunmadığı halde, neden bu dünyada su vardır ve nasıl meydana gelmiştir? Bu sorulara ilim adamları tatmin edici bir cevap veremiyorlar. Çok ince hesaplara ve maksatlara göre yaratılan varlıklar gibi, Allah ile bağlantısı kurulmadan su ile ilgili doğru bir bilgiye sahip olmak da mümkün görülmüyor.

Cin ve insanların imtihanı için özel yaratılan bu dünyada, bütün canlıların hayatının devamına sebep olan su nimeti, Allah tarafından özel yaratılmıştır. Yakıcı ve yanıcı özelliklere sahip olan iki hidrojen ile bir oksijenin birleşmesinden meydan gelen su, yanan bir ateşi söndüren bir özelliğe dönüşmektedir. Ne kadar ilginç mucize bir sonuçtur?

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap