Siyaset

SİVİL VE DEMOKRAT BİR ANAYASA

Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan 1924-1960-1982 anayasaları, sivillerin değil ihtilâl yapmış askerlerin anayasasıdır. Atatürk ilke ve inkılapları, paşaların yaptırdığı anayasaların ruhunu teşkil eder. Onlara uymayan kanunlar yapılamaz. Hem Atatürk hem de ilke ve inkılâplar kanunla koruma altındadır. Cumhuriyetimiz bu yüzden arızalıdır. Bir şahsın görüşlerine dayalı gizli bir baskı yönetimi gözden kaçırılamayacak kadar açıktır.

Demokrasimiz ise, maalesef Batı standartlarında değildir. Önce millet, sonra devlet mantığı tersine çevrilmiştir. Devlet nasıl istiyorsa, öyle bir millet olmamız dayatılıyor. Parlamentonun eli kolu anayasanın ilkeleriyle bağlı durumda. Hizmetkâr devlet yerine, hükmeden devlet ön planda. Ve daha bir çok standart dışı kaide ve uygulamalar..

Bütün bunların tek sorumlusu, Kemalizm denilen resmi ideoloji. Dünyadan göçmüş, devletten ve hükümetten alâkası kesilmiş, tarihin değerlendirmesine mal olmuş bir insanın, gelişen demokrasi kaidelerinin ve standartlarının dışında kalmış görüş, kanaat ve ilkelerini, değişmesi mümkün olmayan ayetler gibi görüp millete dayatmak hangi akıl, hangi mantık, hangi medeniyet ve ilerlemeyle telif edilebilir?

Evet, 2020 yılının eşiğine geldiğimiz şu günlerde ve Avrupa Birliğine girilmesinin arefesinde, ikinci sınıf demokrat bir ülke olmaktan çıkmak ve Batı standartlarında bir demokrasiye ve demokratik bir cumhuriyete kavuşmak için, İlk genel seçimde meydana gelecek meclisin ilk yapması gereken iş, askerlerin anayasası yerine, sivil ve demokrat bir anayasa yapmaktır. Özel şahısları koruma altına alan özel kanunları kaldırmak ve ordunun yerini ve yetkilerini net bir şekilde tanımlamaktır. Böylece, vicdan ve din hürriyetinin, fikir ve ifade hürriyetinin, teşebbüs hürriyetinin önündeki engelleri kaldırarak, milletimizin muasır medeniyetler seviyesine bu suretle çıkmasını sağlamak ve medeni milletlerle her konuda yarışmasını temin etmektir. Demokrat ve hürriyetperver olan herkesten bunu beklemek milletçe hakkımızdır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap