Risale-i Nur Hizmeti

RİSALE-İ NUR DERSHANELERİ

Asırlar boyunca bir çok medeniyetlerin meydana gelmesinde büyük bir fonksiyon ifa eden İslâm medreseleri, Osmanlı Devletinin tarihten çekilmesiyle tamamen kapanmak durumunda kaldı. Islah edilmesi gereken medreselerin kapatılması çok büyük boşluğun doğmasına sebep oldu.

İşte böyle bir ortamda meydana çıkan ve din ilimleriyle, fen ilimlerini birlikte ders vererek iman esaslarını ispat ve izah eden ve marifetullah ilminde terakki ettirerek, dünyaya çalışmayı âhiret hesabına ders veren Nur Risaleleri imdada yetişti. Onları okuyarak okulundan fen ilmini, kaldığı Nur dershanelerinden din ilmini öğrenen milyonlarca Nur Talebesi gençler meydana geldi. Bediüüzzaman’ın tespitiyle “Dekartları, Bismarkları ve Sa’d-ı Taftezanileri geri bırakacak” çok vatan gençliğini mahsul verdi.

Bediüzzaman yazdığı Nur Risaleleriyle hem gençliğe hem de millete okumayı sevdirdi. İdeolojilerin moda olduğu 1980 yıllarına kadar, en çok Nurcularla solcular kitap okurdu. İdeolojilerin iflas etmesiyle solcular okumaktan uzaklaşıp, nefsin şehvani ve hayvani arzularının peşine düştükleri halde, Nur Talebeleri okumaya devam ediyorlar. Okumak, onların değişmez yaşam biçimleri ve hayat felsefeleri oldu. Bediüzzaman’ın “Zübeyir’imi kâinata değişmem.”dediği en sadık talebelerinden Zübeyir Gündüzalp Ağabeyin “Şimdi oku, kabirde okuyamazsın. Okuyamamaktan kork!”gibi emsali beyanları, Nur Talebelerine pusula ve kamçı vazifesi gördü. Nur Talebeleri, Risale-i Nurları ve onları referans alan kitapları hem okudular hem de yaydılar. Böylece, sayısını bizim de bilemediğimiz yüzlerce, belki de binlerce kitap ve dergiler vücuda geldi.

Nur Risaleleri bitmeyen bir ilham kaynağıdır. Âdeta bir bahr-ı ummandır. Onlara elini atan yapışan necat bulduğu gibi, yazmak için şevk ve heyecan da bulur. Zira onlar, paha biçilmez bir hazine hükmündedir. Bu mânâyı Bediüzzaman, talebesi Hulusi Yahyagil Ağabeye “Kardeşim! Eğer siz eski zamanda dünyaya gelseydiniz, dizlerinizin üzerinde sürünerek de olsa gelir, bu hakikatleri öğrenmeye çalışırdınız. Şimdi ise, kıymetini tam takdir etmiyorsunuz.”demiş.

“Günde on sayfa Risale okuyan kendini muhafaza eder. On beş sayfa okuyan şevke gelir. Yirmi sayfa okuyan hizmet eder.”diyen Zübeyir Ağabeyin bu ifadeleri, günlük Risale okumalarımızda rehberimiz olsun., inşaallah.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap