Siyaset

MİLLETİN BİRLİK VE BÜTÜNLÜĞÜ- 1

Cumhuriyet kurulduğundan bu yana, ulus devlet anlayışı ile yola çıktığımızdan ve asırlarca milleti bir arada tutan manevi değerler devlet tarafından dışlandığından, milli birlik ve beraberliği sağlamada çeşitli zorluklarla boğuşarak geliyoruz.

Tek partili diktatörlük yıllarında silah zoruyla bir arada tutulan, hatta bu yanlış metot yüzünden binlerce vatandaşın kanı döküldüğü karanlık atmosferden kurtulup, demokrasiye geçildiği 1950 sonrası kısmen rahatlama olmuşsa da; resmi ideolojiden vazgeçilmediği için hâlâ birliği tam anlamıyla sağlayabilmiş değiliz.

Bir partinin ilkelerini ve inkılapları, adeta imanın altı şartı yerine koyan ve Kemalist çizgiyi din yerine ikame eden bir zihniyet; İslâm dinini irtica ve Müslümanları da mürteci olarak görmeye devam ettiği sürece, milli birlik ve beraberliğin temini kolaylıkla temin edilemeyecek gibi görünüyor.

Devletin resmi ideolojisi olarak korunmaya çalışılan, anayasanın teminatı altında olan ve bir tabu gibi tartışılması bile yasak olan resmi ideolojinin devam ettirilmesi, ileri demokrasiye sahip ülkeler yanında devletimizi ve demokrasimizi yaralamaya yeterli bir sebep olarak orta yerde duruyor. Milli birliğin temini için işe oradan başlamak lazım gibi bir durum var.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap