İNSANLIĞIN ORTAK BUHRAN VE BUNALIMI
Hayat

İNSANLIĞIN ORTAK BUHRAN VE BUNALIMI

Kâinatın bütün çarklarını insan için döndüren, her şeyi insanın hizmetine veren ve atomlardan galaksilere kadar umum mevcudatı ve olayları, kader ve kaza kalemleriyle sevk ve idare eden sonsuz bir Kudret Sahibine iman ve teslim ile tevekkül eden bir insana, hangi buhran ve bunalım yaklaşabilir?

Ancak, gaflet ve dalâlet, bu teslimiyet ve tevekkülü imha eden ve dünya saadetiyle birlikte âhiret saadetini de mahveden bir dinamittir. Bu hakikati Bediüzzaman Hazretleri şöyle izah eder: ” Ey insan! Fâtır-ı Hakimin (Hikmetli Yaratıcının) senin mahiyetine koyduğu en garip bir hâlet şudur ki: Bazen dünyaya sığmadığın ve dünyadan daha geniş bir yer istediğin halde, bir zerrecik bir iş, bir hâtıra, bir dakika içine girip yerleşiyorsun. Koca dünyaya yerleşmeyen kalp ve fikrin, o zerrecikte yerleşir. En şiddetli hissiyatınla o dakikacık, o hâtıracıkta dolaşıyorsun.. Hem senin mahiyetine öyle manevi cihazat ve lâtifeler vermiş ki, bazıları dünyayı yutsa tok olmaz. Bazıları bir zerreyi kendinde yerleştiremiyor. Baş, bir batman taşı kaldırdığı halde, göz bir saçı kaldıramadığı gibi; o lâtife bir saç kadar sıklete (ağırlığa), gaflet ve dalâletten gelen küçük bir hâlete dayanamıyor. Hatta bazen söner ve ölür.. Madem öyledir; hazer et, dikkatle bas, batmaktan kork.” ( Lem’alar s. 126)

Evet, kâinatın hadsiz boşluğunda bir nokta kadar yer işgal eden şu şirin gezegenimizde, şerefli bir misafir olarak ağırlanan biz insanlar, en son, hak ve ebedi olan İslâm dininin bize bahşettiği iman, teslim ve tevekkül ile ancak huzur bulur, her çeşit buhran ve bunalımlardan kurtuluruz. Öyle ise, her şeyden evvel İslâm’a koşmak, tahkiki ve ispata dayalı bir imana kavuşmak hedefimiz olmalıdır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap