Hayat

RİSALE-İ NUR’U ANLAMADA SAMİMİYET

Risale-i Nur’un anlaşılmasının en önemli faktörlerinden biri de, tenkit niyetiyle değil, anlamak niyetiyle kalben ve zihnen ona yönelmektır. “Bediüzzaman âlimse, biz de ondan aşağı sayılmayız.”düşüncesiyle ve kusur bulmak gayesiyle okuyan veya dinleyen bir kısım hocaların, Nurları anlamakta zorlanmalarının mühim bir sebebi bu olsa gerek.

1970 yıllarında, Ankara’dan bir kaç üniversiteli genç Konya Ereğlisine gider. Gece sohbetten sonra, ertesi gün Ereğli’ye 70 kilometre mesafedeki Divaz köyünü ziyaret ederler. Bediüzzaman’ın sağlığında, 1952 yılında Ali Tayyar Ağabey bir arkadaşıyla Üstadı ziyaret edip, Risale-i Nur’ları ilçeden önce köylerine götürüp tanıtmışlardır.

Köyde daha sonra açılan bir Nur medresesi vardır. Üniversiteli gençler, medresede toplanan ahaliye ders yapmaya başlarlar. Ankara’dan misafirimiz var diye çağırdıkları ve Mısır’ın Camiü’l-Ezher Üniversitesini bitirmiş âlim bir zat dinleyiciler arasındadır. Bir ara ayağa kalkar ve okuyan kardeşimizden izin ister ve ahaliden bazılarına soru sorar. Boynundaki torbasıyla oturan çoban Ahmet’e “Okunan dersi anlayabildin mi?”diye sorar. Çoban Ahmet “He, gayet iyi anladım.”der. Çiftçilere, harmancılara ve bir kaç kişiye daha sorar. Herkes dersi gayet rahat anladığını söyleyince, âlim zat şaşırır ve “Vallahi ben anlayamıyorum.”der. Arapçası fevkalâde, ilmi yerinde olan bu efendi, herhalde derse farklı bir ruh haleti ile muhatap olmalı ki, anlayamamış. Sonra kabahatini anlar ve Risale-i Nur’a talebe olur.

Sıra takip ederek, her gün on beş sayfa okuma alışkanlığını kendine ibadet gibi prensip yapan insan, her yıl Risale-i Nur Külliyatını bitirmeye muvaffak olur. Âlim olarak bilinmese bile, değme âlimlerin içinden çıkamadığı en karmaşık iman meselelerinin üstesinden gelir ve muhatabını ikna eder. “Her bir Nur  Talebesi, bulunduğu karye ve kasabalarda, bilinmediği, tanınmadığı ve görüşülmediği halde gizli bir kutup gibi, ehl-i İslâm’a nokta-i istinat teşkil eder.”diyen Bediüzzaman’ın bu önemli tespitine böylece mazhar olur. Evet, Risale-i Nurları anlamak, ona samimi olarak muhatap olmak ve dikkatini okuduğuna yoğunlaştırmaktan geçer.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap