İman ve İbadet

İNSANLARIN ALKIŞI İSTENİR Mİ?- 1

Mahlukatın en şereflisi olarak yaratılan ve binlerle hissiyat ve duygularla donatılarak bütün varlıklar üstünde bir mevki alan insanın karmaşık bir yapısı vardır.

Maddi ve manevi cepheleriyle asırlardır araştırılan ve anlaşılmak için hakkında binlerce kitaplar yazılan insan, hâlâ bir muamma olarak esrarengizliğini koruyor. Sanki sahili olmayan bir okyanus gibi bir durumu var. Sırları öğrenildikçe, yeni sırlarıyla karşılaşılan bir garip varlık.

Bu kâinatın yaratıcısını tanımak ve Ona iman ve ibadet etmek için yaratılan, onun istifadesi için nihayetsiz nimetlerle donatılan  dünyada aziz bir misafir olarak ağırlanan insan türü; kendisini nimetlerle rızıklandıran Allah’ın rızasını kazanmayı ve Onun muhabbet ve iltifatına mazhar olmayı en büyük maksat ve gaye edinmesi gerekirken, fıtratına yerleştirilen ve imtihan edilmesine vesile olan bir takım duygu ve hislerine aldanıp, asıl hedefinden ayrılabiliyor. Hayatının gayesini şaşırıyor. İnsanın en büyük gayesi olan Allah’ın rızasını kazanmak yerine, başkalarının rızasını esas alıyor. Halbuki, Allah’ın rızası karşısında diğerlerin rızası bir hiç hükmündedir.

Bu hakikati tespit eden Bediüzzaman “Ey insan! Eğer takva ve amel-i salih ile Hâlıkını (Yaratıcını) razı etti isen, başkalarının rızasını tahsile lüzum yoktur, O kâfidir. Bir işi için sultana müracaat eden adam sultanı razı etmiş ise o iş görülür. Başkaların iltimasıyla çok müşkülat çeker. Mamafih yine sultanın rızasına mütevakkıftır.” (M. Nuriye) demekle, çok önemli bir noktayı haber veriyor.

Amelde sadece Allah’ın rızası olması gerektiğini belirten bu hakikatler ezbere de bilinse, maalesef insan manevi zayıflığından dolayı her zaman buna riayet edemiyor. yaptığı ibadet ve hizmetlerine mukabil, diğer insanların teveccüh ve iltifatını aramak ve beklenti içine girmekle, insanları, insanları yaratan Allah’a şerik ve ortak yapıyor. Halbuki, teveccüh-ü nas (insanların iltifatı) gizli şirktir. Amelleri yakıp yıkan, tahrip ve iptal ederek, âhirette iflas etmiş olmayı netice veren çok büyük bir tehlikedir. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap