İman ve İbadet

MERHAMET DUYGUSUNDA DENGELİ OLMAK- 1

Cenab-ı Hakkın, insanın mahiyetine koyduğu yüzlerce duygulardan biri de merhamet hissidir. Bu his, insana verilen duyguların en güzellerinden biridir. Merhamet olmasaydı, insanın yırtıcı canavarlardan hiç bir farkı kalmazdı.

Sosyal hayatın âhengini, asâyiş ve huzurun temel taşlarını teşkil eden unsurların başında hürmet ve merhamet duyguları gelir. Emniyet, itaat, helâl ve haramı bilip haramlardan çekinmek diğer esaslarıdır. Bu esasları temin eden en temel kaynak ise, tahkiki imana dayalı sağlam bir inanç ve itikattır. İmanı zayıf veya yoksun olan bir toplumda, emniyet ve huzur ortadan kalkar, anarşi ve kargaşa hâkim olur.

Merhamet duygusunun gerçek anlamda bir kalpte bulunmasını sağlayan din hakikatidir. Din gerçeğini dışlayan her türlü terbiye ve eğitim sistemleri, merhametten yoksun fert ve toplumların meydana gelmesine sebep olur. “Bizim büyüklerimize hürmet, küçüklerimize merhamet etmeyen bizden değildir.” “Yerdekilere merhamet et ki, gök ehli de sana merhamet etsin.” gibi yüzlerce hadis-i şerif ile merhamet hakikatine dikkat çeken Sevgili Peygamberimiz (asm), dinin temel unsurlarından birisine  vurgu yapıyor.

İnsanın merhamet etmesi gereken varlıklar içinde en başta geleni yine insanın kendisidir. Allah’ın emir ve yasaklarının dışında yaşayan, hem dünyasını hem de âhiretini berbat eden insanlar, kendilerine merhamet etmiyor demektir. Çünkü, iman ve ibadetten uzak bir hayatın sahibi olan kişi, manevi bir cehennemin azabı içinde olduğu gibi, âhirette ise gerçek cehenneme yuvarlanmaktan kurtulamaz. Bu açıdan bakıldığında, merhamet eden kişi en önce kendisini iman ve itaat dairesine atmalı, sonra en yakınlarından başlayarak, çevresine iman ve İslâm hakikatlerini tebliğ ederek, onları da ateşten kurtarmaya çalışmalıdır. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap