Risale-i Nur Hizmeti

İMAN HİZMETİNİN PAYLAŞILMASI

İnsanlık tarihinin emsalini görmediği çeşitli fitnelerin ve ahlâk bakımından bozulmanın yaşandığı âhirzamanda, bizleri rahmetiyle o bataktan kurtarıp muhafaza eden Rabbimiz, aynı zamanda kudsî bir hizmete hizmetkâr yaparak şereflendirmiştir. Allah’ın fazlından olan bu büyük nimete ne kadar şükretsek azdır.

Bir vücudun âzâları ve bir fabrikanın çarkları gibi, aynı maksat ve gayeye hizmet eden ve Risale-i Nurlardaki iman hakikatleri ile, ehl-i imanın imanını muhafaza etmeye çalışan Nur Talebeleri, bu mukaddes ve cihanşümul olan hizmeti, beraber olduğu kardeşleriyle samimi olarak paylaşmak durumundadırlar.

Böyle samimâne bir paylaşma, karşılıklı güven ve itimat hissinin gelişmesini, o da mesaileri tanzim anlamındaki iş bölümünü, o dahi yardımlaşma düsturunun inkişafını netice verecek. Bunların gerçekleşmesi ise, hizmetlerin kısa zamanda katlanarak büyümesini mahsul verecektir.

Her hizmet mahallindeki cemaatin, şahs-ı manevisini temsil makamındaki meşveret ruhunun öncülüğünde gerçekleşen bu külli hizmetin manevi şerefi her bir ferde ve şahs-ı maneviye ait olacaktır.

Bediüzzaman Hazretlerinin verdiği misalde olduğu gibi, üç iğne yerine üç yüz iğneyi netice verecek olan bu hizmet tarzının tahakkuk etmesi için, ona zarar verebilecek her türlü engellerin aşılması ve meşveret zeminlerinde ortadan kaldırılması gerekir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap