Risale-i Nur Hizmeti

KURTULUŞ VESİLESİ OLMAK- 2

Âhirzamanın en büyük fesadı zamanında, sahabe mesleğinin bir cilvesini asrımıza taşıyan, fen ve felsefeden gelen müthiş bir dinsizlik cereyanına karşı telif ettiği Nur Risaleleriyle, Çin Seddi gibi bir Kur’an seddi inşâ eden Bediüzzaman Hazretleri ve onun talebeleri, toplumun var olan imanını taklitten tahkik mertebesine yükseltmek ve dinsizliğin bel kemiğini kırmak için var güçleriyle çalıştılar. Bu sayede, milyonlarca insanın imanı kurtuldu ve dinsizlik cereyanları geriledi ve durmak zorunda kaldı.

Günümüz şartlarında artık açıktan dinsizlik yapılamıyor. Ancak, müstehcenlik ve sefahate alabildiğine teşvikler yapılarak, işlenen günahlardan inkârcılığa açılan kapılara yönlendirmeler yapılıyor. Özellikle, genç nesiller  çeşitli zevk ve eğlence tuzaklarıyla yoldan çıkarılmaya çalışılıyor. Zavallı gençler de, pervane gibi bu fitne ateşlerinin içine severek ve koşarak gidiyorlar.

İşte, böylesine mıknatıs gibi gençleri kendine çeken fitneler döneminde, yine Kur’an nurlarıyla mukabele etmeli ve haram lezzetlerin içindeki acı elemleri ispat edip göstererek, her birerlerimiz insanlar için birer kurtuluş vesilesi olmalıyız.

Bir zaman bazı gençlerle yaptığımız bir Risale-i Nur okuma programında, gençlere Risale-i Nur’u nasıl tanıdıklarını sorduğumda, her biri ya bir kitap hediye edilerek ya da bir derse dâvet edilerek hizmetin farkına vardıklarını öğrendim. Evet “Bazen bir tek kelime vesile-i necat ve medar-ı rıza olur.” (İhlâs Risalesi)

“Risale-i Nur bu asırda, bu tarihte bir urvet’ül vüska’dır. Yani çok muhkem (sağlam) kopmaz bir zincir ve hablullahtır (Kopmaz bir halat). Ona elini atan, yapışan necat bulur.” (Şualar s. 244)

Evet, her bir Nur Talebesi yalnız kendi imanını kurtarmakla değil, başkaların da imanları kurtarmak ve muhafaza etmekle mükelleftir. Bu hakikat hiç bir zaman unutulmamalıdır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap