HAZRET-İ İSA ALEYHİSSELAM GELDİ Mİ?
Dünya

HAZRET-İ İSA ALEYHİSSELAM GELDİ Mİ?

Hazret- i İsa’nın (as) tekrar dünyaya döneceğini, Allah’ın vaadine binaen Peygamber Efendimiz (asm) haber vermiştir. Madem ki Allah vaat etmiş, elbette vaadini yerine getirecektir.

Bu mânâyı ifade için Bediüzzaman “Hazret-i İsa, belki âlem-i âhiretin en uzak köşesine gitseydi ve hakikaten ölseydi, yine şöyle bir netice-i azime için ona yeniden ceset giydirip dünyaya göndermek, o Hakîmin hikmetinden uzak değil.. Belki onun hikmeti öyle iktiza ettiği için vaat etmiş ve vaat ettiği için elbette gönderecek. Hazret-i İsa Aleyhisselam geldiği vakit, her kes onun hakiki İsa olduğunu bilmek lâzım değildir. Onun mukarreb ve havassı (en yakınları), nur-u iman ile onu tanır. Yoksa bedahet derecesinde her kes onu tanımayacaktır.” (Mektubat s.96)

Bu dünya imtihan meydanıdır. Akla kapıyı açmak ve iradeyi elden almamak o imtihanın gereğidir. Kıyamet alâmetlerinden olan Hazret-i İsa (as) ve deccal mücadelesi, müteşabih hadislerle tarif edilmiştir. Bunların ne mânâya geldikleri, o sahanın mütehassısı olan büyük âlimlerce tevil edilir. Bu tevil ve izahlara rağmen, yine de insanların bir kısmı o izahlara inanır, bir kısmı da inanmaz.

Hazret-i İsa’nın (as) gelip gelmediği icraatlarıyla belli olur. Hem, Hazret-i İsa (as) peygamber kimliği ile değil, başka isim ve ünvan ile vazifesini ifa eder. Zira imtihan sırrı onu gerektirmektedir.

20. Asır, Hazret-i Mehdi ile İslâm deccalının, Hazret-i İsa (as) ile büyük deccal komünizmin mücadelesiyle geçti. Sovyetler Birliği dağıldı, Allah’ı inkâr fikri öldü. Komünizmin, Masonluğun ve inkârcılığın beli kırıldı. Annesi ve babası belli olan 2. Jean Paul, bir çeyrek asır süren en uzun papalık döneminde, Hazret-i İsa Aleyhisselamın talimatıyla bu alanda çok icraatlara imza attı. 21. Asra gelindiğinde dünya genelinde ciddi anlamda dine dönüş başladı. Zira dünyanın maddi zenginlikleri insanları mutlu etmedi. Bundan sonra iman ve inkâr mücadelesi, dinlerin galibiyeti altında kıyamete kadar devam edecektir. Ne Hazret-i İsa (as) ve ne de Hazret-i Mehdi beklemeye gerek kalmadı. Geldiler ve vazifelerini yapıp gittiler.

asyanur.info

Reklam

Yorum Yap