HAZRET-İ İSA ALEYHİSSELAMIN DURUMU
Dünya

HAZRET-İ İSA ALEYHİSSELAMIN DURUMU

Cenab-ı Hakkın kudret mucizesi olarak babasız dünyaya gelen Hazret-i İsa (as), kendisine kitap indirilen büyük peygamberlerden birisidir.

Onun babasız dünyaya gelişini garip karşılayarak çeşitli dedi kodular üretenlere  Allah “İsa’nın meseli, Âdem’in meseli gibidir.”diyerek Kur’an-ı keriminde cevap verir. Annesiz ve babasız olarak yarattığı Hazret-i Âdem’i örnek gösterir.

Kudüs civarında Beytü’l-Lâhim semtinde dünyaya gelen Hazret-i İsa (as), kitap olarak kendisine verilen İncil ile insanları bir olan Allah’a imana ve güzel ahlâka davet etti. Bu davete on iki kişi katıldı. Onlara, Hz. İsa’nın havarileri denildi. Onlardan birisi olan Yehuda ise hain çıktı. Hz. İsa’nın (as) dağda irşat ile meşgul olduğunu ihbar etti. Kendisi de aralarında olduğu bir sırada Roma askerleri dağa yaklaşınca Cenab-ı Hak, Hazret-i İsa’yı (as) semaya yükseltti. Bu durum Kur’an ayetiyle sabittir. Onu ihbar eden Yehuda’yı da, Hazret-i İsa (as) suretine çevirdi. Gelenler, Hazret-i İsa (as) zannıyla Yehuda’yı çarmıha gerdiler ve öldürdüler. Hazret-i İsa (as) ise, Allah’ın korumasıyla kurtulmuştu.

Çok kısa olarak hikâyesini anlattığımız Hazret-i İsa (as), İncil lisanıyla kendinden sonra gelecek bir peygamberden müjdeli bir tarzda haber vermiş ve âhirzaman peygamberinin ümmetinden olmayı Cenab-ı Haktan niyaz etmiştir. Bu duası kabul olan Hazret-i İsa (as) için Peygamber Efendimiz (asm) “Âhirzamanda Hazret-i İsa (as) gelecek, benim şeriatımla amel edecektir.”hadisini beyan etmiştir.

Bahsi geçen hadisin mânâsını izah eden Bediüzzaman şu açıklamayı yapar: “Âhirzamanda felsefe-i tabiiyenin verdiği cereyan-ı küfriye ve inkâr-ı uluhiyete karşı İsevilik dini tasaffi ederek ve hurafattan tecerrüt edip İslâmiyete inkılâp edeceği bir sırada, nasıl İsevilik şahs-ı manevisi, vahy-i semavi kılıcıyla o müthiş dinsizliğin şahs-ı manevisini öldürür; öyle de, Hazret-i İsa (as), İsevilik şahs-ı manevisini temsil ederek, dinsizliğin şahs-ı manevisini temsil eden deccalı öldürür. Yani, inkâr-ı uluhiyet fikrini öldürecek.”der. Bu izahlardan anlaşılıyor ki, Hazret-i İsa (as) Allah’ı inkâr fikrini öldürecek. Genel bir inancın yaygınlaşmasına vesile olacak. Onun durumu ve vazifesi budur.

asyanur.info

Reklam

Yorum Yap