Dünya

BATI MEDENİYETİNİN ÇÜRÜK TEMELLERİ

İnsan, hayatının her alanında mutluluğu arar ve mutlu bir hayat yaşamayı her zaman ister. Mutluluk, insanın zâhirî ve bâtınî duygularını tatmin ederek elde ettiği huzur hâlidir.

Batı medeniyetinin insanlığa sunduğu mutluluk modeli ile, İslâm dininin sunduğu model karşılaştırıldığında, çok büyük farklar olduğu görülür. Batı, haram ve helal ayırımı yapmadan her türlü lezzet ve keyifleri celb etmeyi, acı ve elemlerden ise, çeşitli vasıtalar kullanarak uzak kalmayı hedefler.

Batı medeniyeti, dünyayı esas alan ve iman hakiatlerini inkâr ederek âhireti yok kabul eden bir yaklaşımla, bedenî hazları ve nefsanî duyguları tatmin etmeye çalışır. Hadis-i şeriflerde “Âhirzamanda fitneler o kadar cazip bir hal alır ki, kimse nefsine hâkim olmaz.”denilerek bu noktaya dikkat çekilmiştir.

Âhirzaman fitnelerini ateşleyen ve tahrik eden deccal komitesinin mühim bir kuvvetinin Yahudiler olacağı haber verilmiştir. Hem kominizmin hem kapitalizmin kurucuları Yahudilerdir. Kur’an-ı Kerim’de onlara zillet ve meskenet damgası vurulduğu söylenir. Asırlarca yersiz ve yurtsuz yaşayan, bulundukları ülkeleri her fırsatta karıştırdıklarından katliam ve sürgünlere muhatap olan bu millet, Ortadoğu’da nihayet İsrail Devletini kurduktan sonra, o bölgenin huzuru tamamen bozulmuş ve bu devlet Ortadoğu’ya bir hançer gibi saplanmıştır. Onlar severek dünya hayatını yaşarlar, asla ölmek istemezler. Kadın faktörünü olumsuz yönde en çok kullanan da o millettir.

Batı medeniyeti, nokta-i istinadı kuvvet bilir. “Kuvvetli olan haklıdır.”der. Bu yüzden başta Irak olmak üzere, İslâm ülkelerinde yaptıkları her türlü zulüm ve işkencelerde kendini haklı görür. Hedefini menfaat bilir. Hedefine giden yolda her şeyi meşru kabul eder. Irkçılığı esas alır. Başkasını yutmak ve sömürmekle beslenir. Batı toplumlarının dışı süs, içi pis medeniyetleri yüzünden çürümeyle karşılaştılar. Dünyaya kan ve göz yaşından başka bir şey vermeyen o topluluklara Allah hiç mutluluk verir mi? Bir asra yakındır Batı toplumlarının gelir düzeyi beşe ona katlandığı halde, madde bağımlılığı, boşanma oranları ve ruhsal hastalıkları da o nispette artmış da artmış.

Şimdi Batı, kendilerini bu dehşetli ahlaki çöküşten kurtaracak şefkatli bir el bekliyor. O ise, İslâm’ın bütün insanlığı kucaklayan ve mutluluğa vesile olan temel prensiplerinden başkası değildir. Bu hususta, Müslümanlara doğru İslâm’ı anlatma ve yaşama noktasında çok büyük vazifeler düşüyor. Başka çare de bulunmuyor.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap