Risale-i Nur Hizmeti

HALİLİYE MESLEĞİ- 1

Kâinat onun yüzü suyu hürmetine yaratılan Hazret-i Muhammed’in (asm) lâkabı Allah katında “Habibullah”, yani Allah’ın en sevgili kulu olduğu gibi, onun atası olan Hazret-i İbrahim’in (as) lâkabı da “Halilullah” idi. Yani, Allah’ın en yakın dostu.

Diğer adı İsrail olan Hazret-i Yakup’un (as) babası Hazret-i İshak (as) ile Hazret-i İsmail’in (as) babaları olan Hazret-i İbrahim’e (as), Cenab-ı Hak yirmi sahifelik bir kitap vahyetmiştir. Sâre validemizden doğan Hz. İshak (as) ve onun oğlu olan Hz. Yakup (as) neslinden  İsrailoğulları denilen peygamberler silsilesi olduğu gibi, Hacer validemizden doğan Hazret-i İsmail (as) nesli de, nihayette son peygamber  Hazret-i Muhammed’i (asm) netice vermiştir.

Zamanın kralı Nemrut tarafından ateşe atılan ve mucize eseri ateş onu yakmayan Hazret-i İbrahim’e (as), en şiddetli zamanda bile, Allah’tan başkasının dostluğunu kabul etmediğinden ve sadece ondan yardım beklediğinden kendisine Halilullah denilmiştir. Bu hadiseden sonra Mısır’a ve Kenan iline giden ve oğlu İsmail (as) ile birlikte Kâbe-i Muazzama’yı yeniden inşa eden Hazret-i İbrahim’in (as) kabri Kudüs’tedir.

Kur’an-ı Kerim’de “Hanifen Müslimen” tabiriyle vasıflandırılan ve bir olan Allah’a iman eden halis bir Müslümandı şeklinde övülen Hazret-i İbrahim (as), misafiri çok sever ve misafirsiz sofraya oturmaktan rahatsız olan çok cömert bir peygamberdi. Bununla ilgili anlatılan bir hadise vardır: Bir gün üç tane ateşe tapan Mecusi kendine misafir olur. Yemek yendikten sonra bu üç adam kendilerinden ne isterse yapacaklarını söylerler. Hazret-i İbrahim (as) de, bir defa Âlemlerin Rabbi olan Allah’a secde etmelerini ister.

Aralarında istişare eden bu üç Mecusi, ihtiyar zatın hatırı kırılmasın diye secde etmeyi kabul ederler. Onlar secde halindeyken Hazret-i İbrahim (as) Allah’a yalvarır ve “Allah’ım! Ben onları secdeye yatırdım, sen de onlara hidayet ver!” diye dua eder. Secdeden kalkan Mecusiler, Hazret-i İbrahim’in dinine girerler. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap